Zaloguj
Reklama

Jak pomóc osobie będącej w napadzie padaczkowym?

Mężczyzna w szpitalu
Fot. Shutterstock
Mężczyzna w szpitalu
(5)

Epilepsja, inaczej padaczka to zespół różnych objawów towarzyszących schorzeniom ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Reklama

Cechą charakterystyczną tego schorzenia jest występowanie, w różnych odstępach czasowych i z różnym nasileniem napadów padaczkowych. Nigdy nie można bagatelizować tych napadów, gdyż jest to stan zagrożenia dla życia oraz zdrowia chorego.

Napad padaczkowy może pojawić się wszędzie (w domu, sklepie, szkole, banku, tramwaju, na ulicy itp.). Wiele osób nie wie czym on jest i jak można pomóc choremu. Pojawienie się napadu padaczkowego świadczy o tym, iż w mózgu pacjenta doszło do zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu (dotyczy to komórek nerwowych). Często przed napadem, osoba chora wie, iż zaraz go doświadczy, może zatem poinformować kogoś z otoczenia.

Wśród objawów, które mogą pojawić się u chorego na epilepsję wymienia się m.in.: drgawki o różnym nasileniu, silne naprężenie ciała i jego wyginanie, ślinotok, szczękościsk, nagła utratę przytomności oraz świadomości, drżenie w okolicy kącika ust czy niekontrolowane oddanie moczu. Ciało osoby chorej może ulec wygięciu w łuk.


fot. pantherstock

W sytuacji, gdy staniemy się świadkami napadu padaczkowego należy jak najszybciej:

 1. Wezwać pogotowie ratunkowe.
 2. Nie zostawiać chorego samego bez opieki.
 3. Spróbować umieścić chorego w możliwie jak najbardziej bezpiecznym dla niego miejscu.
 4. W przypadku gdy chory utraci świadomość, pozostać przy nim do jej odzyskania.
 5. Ułożyć chorego w pozycji bocznej ustalonej.
 6. Kontrolować drożność dróg oddechowych.
 7. Obserwować stan chorego.
 8. Nigdy nie należy wkładać osobie chorej nic między zęby bądź na siłę zamykać/otwierać ust.
 9. Nie wolno chorego przyciskać, przygniatać w celu zatrzymania napadu padaczkowego.
 10. Nie wolno na siłę cucić chorego, potrząsać za ramiona.
 11. Bez względu na zachowanie chorego przez, w trakcie i po napadzie nie można w nie ingerować, gdyż może on nie wiedzieć co się z nim dzieje i zachować się agresywnie.

W przypadku napadu padaczkowego wezwanie pogotowia jest konieczne, nawet jeśli pacjent twierdzi, iż wszystko jest w porządku.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • 1. „Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
  2. „Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
  3. Warlow, C., Neurologia 1996, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze