Zaloguj
Reklama

Elektroencefalografia

Operacja neurochirurgiczna
Fot. ojoimages
Operacja neurochirurgiczna
(5)

Krótki opis jednej z metod oceny czynności OUN.

Reklama

Elektroencefalografia (EEG)

Polega na rejestracji potencjałów czynnościowych generowanych przez zewnętrzne warstwy kory za pomocą elektrod umieszczonych na głowie. Elektrody rozmieszczane są na powierzchni głowy w standardowych punktach odpowiadających określonym okolicom anatomicznym.

Zastosowanie:

 • diagnostyka różnicowa między chorobami organicznym, a powstałymi na tle czynnościowym,
 • umiejscowienie procesu chorobowego w określonej strukturze OUN,
 • diagnostyka i śledzenie postępu choroby w niektórych zaburzeniach:

Sposób wykonania badania

Wynikiem badania jest zapis kilku do kilkunastu krzywych, które przedstawiają wartości potencjałów między odpowiednimi parami elektrod. Rejestruje się zapis:

 • spoczynkowy - badany siedzi lub leży nieruchomo z zamkniętymi oczami,
 • po stymulacji:
  • hiperwentylacja,
  • fotostymulacja,
  • reakcja zatrzymania (zanik fal alfa po otwarciu oczu),
  • rzadko inne (np.: sen, leki, alkohol).

Zapis

Zasadniczym elementem zapisu EEG jast fala, czyli prosta, krótkotrwała zmiana potencjału elektrycznego mózgu. Jeśli fala powtarza się wielokrotnie można mówić o rytmie. Można wyróżnić następujące fale i rytmy:

 Falaczęstotliwość
(Hz)
amplittuda
(uV)
FizjologiczneAlfa8-1310-100
Beta14-305-25
NieprawidłoweTheta4-7 
Delta0,5-3,5 
Fala ostra- 
Zespól iglicy
z falą wolną
3 

Prawidłowy zapis

W spoczynku w dorosłego człowieka dominuje rytm alfa, przemieszany z rytmem beta. Zapis jest symetryczny (strony: lewa-prawa) oraz reaktywny.
U ok. 15-30% osób występują pojedyncze fale znamienne dla nieprawidłowych EEG, u kilkunastu procent zapis ma charakter zapisu niskonapięciowego fal szybkich beta, bez manifestacji klinicznej stwierdzającej nieprawidłowość.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Psychiatria On-line, zdjęcia: ojoimages

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze