Zaloguj
Reklama

EEG biofeedback: nowa metoda terapeutyczna w psychiatrii

Autorzy: dr n.med. Krzysztof Kielan
Mózg
Fot. Pantherstock
Mózg
(5)

EEG biofeedback jest rodzajem neuropsychoterapii, innymi słowy wykorzystuje osiągnięcia neurotechnologii w postaci analizy ilościowego badania EEG (elektroencefalografia) i psychoterapii w postaci wizualizacji lub treningu autogennego. Opiera się na zasadzie sprzężenia zwrotnego (z ang. feedback), czyli dostarczania pacjentowi informacji zwrotnej o czynności bioelektrycznej mózgu, jej funkcjonalności lub dysfunkcjonalności.

Reklama

EEG biofeedback

EEG biofeedback jest rodzajem neuropsychoterapii, innymi słowy wykorzystuje osiągnięcia neurotechnologii w postaci analizy ilościowego badania EEG (elektroencefalografia) i psychoterapii w postaci wizualizacji lub treningu autogennego. Opiera się na zasadzie sprzężenia zwrotnego (z ang. feedback), czyli dostarczania pacjentowi informacji zwrotnej o czynności bioelektrycznej mózgu, jej funkcjonalności lub dysfunkcjonalności.

Czynność bioelektryczna mózgu jest rejestrowana w postaci zapisu EEG za pomocą elektrody jednobiegunowej umieszczonej na skórze głowy pacjenta. Zapis EEG jest poddany analizie ilościowej, co stanowi niezbędną informację dla kierującego treningiem terapeuty. Z kolei pacjent obserwuje na swoim monitorze własną czynność bioelektryczną mózgu w postaci wideogry. Steruje nią za pomocą swoich „fal mózgowych”.

Terapeuta na bieżąco w trakcie treningów promuje korzystne dla pacjenta zakresy czynności bioelektrycznej mózgu. Pacjent stara się zapamiętać i nauczyć takich stanów aktywności bioelektrycznej mózgu, które są wzmacniane pozytywnym dla niego bodźcem wzrokowym i słuchowym. Im więcej treningów tym większa skuteczność tego rodzaju neuropsychoterapii.

Z drugiej strony należy być świadomym tego, że metoda ta jest przede wszystkim rodzajem psychoterapii z wykorzystaniem najnowszej technologii elektrofizjologicznej i efekt końcowy zależy od motywacji i zaangażowania pacjenta w cały proces terapeutyczny.

W literaturze medycznej nie opisuje się działań niepożądanych związanych z zastosowaniem EEG biofeedback. Przed przystąpieniem do treningów należy wykonać standardowe badanie EEG.

Wskazania do EEG biofeedback

 • zaburzenia lękowe,
 • stany przebiegające z zaburzeniami nastroju,
 • schizofrenia,
 • zespoły uzależnień,
 • stany po organicznym uszkodzeniu OUN, np. po udarach lub urazach mózgu,
 • padaczka,
 • przewlekłe zespoły bólowe,
 • zespoły nadpobudliwości psychicznej i psychoruchowej u dzieci,
 • dysleksja i dysgrafia.

Należy wspomnieć, że EEG biofeedback jako metoda poprawiająca sprawność intelektualną może być również adresowany do całej populacji osób zdrowych.

Z uwagi na to, że Pracownia EEG biofeedback powstała w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii ŚAM przedmiotem naszych zainteresowań są badania naukowe nad:

 • stanami przebiegającymi z zaburzeniami nastroju,
 • zaburzeniami lękowymi,
 • schizofrenią,
 • a ponadto badaniami nad stresem i poprawą funkcji poznawczych oraz kreatywności u osób zdrowych pracujących na stanowiskach wymagających dużego zaangażowania intelektualnego i emocjonalnego np. menedżerowie, osoby piastujące kierownicze stanowiska, osoby wolnych zawodów.
Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze