Zaloguj
Reklama

Dyskopatia odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Autorzy: Urszula Zielińska-Rutkowska
Dyskopatia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Fot. Pantherstock
(4)

Ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa jest obecnie jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych spowodowanych dysfunkcją narządu ruchu, stając się chorobą cywilizacyjną. Z wyników badania stanu zdrowia ludności Polski  wynika, że choroby kręgosłupa dotyczą 16% polskiego społeczeństwa powyżej 15 roku życia, będąc drugą, co do częstości przyczyną przewlekłych stanów chorobowych.

Jedną z przyczyn bólu kręgosłupa w odcinku lędźwiowym jest choroba krążka międzykręgowego tzw. dyskopatia, mogąca prowadzić do jego wysunięcia się i przepukliny z uciskiem na korzenie nerwowe tzw. radikulopatii.

Reklama

Leczenie

W leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa stosowane jest przede wszystkim leczenie zachowawcze.

Do metod zachowawczych zaliczamy:

 • farmakoterapię,
 • fizykoterapię,
 • terapie manualne,
 • kinezyterapię.

W farmakoterapii stosuje się przede wszystkim niesteroidowe leki przeciwzapalne, a w przypadku silnych dolegliwości bólowych słabe analgetyki opioidowe. W niektórych przypadkach konieczne może okazać się również zastosowanie preparatów przeciwbólowych z grupy leków przeciwpadaczkowych, bądź gdy bólowi towarzyszy nadmierne napięcie mięśni przykręgosłupowych, leków miorelaksacyjnych. Jeżeli pomimo farmakoterapii, dolegliwości utrzymują się należy rozważyć leczenie miejscowe wstrzyknięciami steroidów lub leków znieczulających w okolicę zmienionych chorobowo korzeni nerwowych stawów kręgosłupa.

W zespołach bólowych kręgosłupa zastosowanie mają również zabiegi fizykoterapeutyczne, mające na celu rozluźnienie mięśni przykręgosłupowych oraz zmniejszenie lokalnego stanu zapalnego: krioterapia, działanie polem magnetycznym, ultradźwięki, laseroterapia, jonoforeza, przez skórna stymulacja nerwów, galwanoterapia oraz prądy diadynamiczne i interferencyjne.

Do terapii manualnej zaliczamy:

 • mobilizacje,
 • manipulacje,
 • masaż.

Kolejną formą terapii jest kinezyterapia, polegająca na wykonywaniu ćwiczeń fizycznych, mających na celu przywrócenie właściwej ruchomości kręgosłupa oraz wzmocnieniu gorsetu mięśniowego.

Większość pacjentów cierpiących na dyskopatię w odcinku lędźwiowym kręgosłupa jest skutecznie leczona zachowawczo. Leczenie operacyjne jest niezbędne jedynie u 0.25% chorych. Wskazaniem zabiegu operacyjnego usunięcia krążka międzykręgowego, czyli discektomii, w trybie pilnym jest wystąpienie niedowładów mięśni, zaburzeń zwieraczy lub zespołu ogona końskiego.  W przypadkach przewlekłych zespołów bólowych zabieg operacyjny powinien być rozważany po 6 tygodniach bezskutecznego leczenia zachowawczego i najlepiej nie później niż 6 miesięcy od początku objawów, gdyż dłuższy czas od wystąpienia objawów do wiąże się z gorszymi wynikami leczenia.

Alternatywą dla leczenia zachowawczego i otwartej chirurgii kręgosłupa są metody minimalnie inwazyjne. Wykorzystują one dostęp przezskórny – narzędzia chirurgiczne wprowadzane są przez niewielkie nacięcia skóry.

Do metod przezskórnej terapii krążka międzykręgowego należą:

 • chemonukleoliza,
 • przezskórna laserowa dekompresja krążka międzykręgowego,
 • termoterapia wewnątrzkrążkowa,
 • mechaniczna terapia wewnątrzkrązkowa,
 • nukleoplastyka.

fot. panthermedia

Zabiegi te wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, pod kontrolą fluoroskopii. Wskazania do tego rodzaju terapii obejmują wyczerpanie możliwości leczenia zachowawczego przy utrzymujących się dolegliwościach bólowych, potwierdzenie choroby krążka międzykręgowego w badaniach obrazowych, niewielkiego stopnia przemieszczenie krążka międzykręgowego oraz potwierdzenie w dyskografii nieuszkodzonego pierścienia włóknistego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • - Główny Urząd Statystyczny: Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa 2004.
  - Long D: Surgical treatment for low back and neck pain. W: MacMahon S, Kolzenburg M (red.). Wall and Melzacks textbook of pain. Elsevier, London 2006: 693-697
  - Kraemer J: Choroby krążka międzykręgowego 2013; Elsevier Health Sciences.
  - Frymoyer J: Surgical requirements for relief of root tension, irritation and compression. W: Williams R, MCCulloch J, Young P. Microsurgery of the Lumbar Spine. Rockville/Maryl.: Aspen; 1990

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze