Zaloguj
Reklama

Czym są łagodne zaburzenia poznawcze a czym jest otępienie i jak je dzielimy?

Odwiedziny bliskich
Fot. Pantherstock
Odwiedziny bliskich
(5)

Łagodne zaburzenia poznawcze są stanem, który w większości przypadków poprzedza otępienie 50-80%.

Reklama

Zauważalne są tutaj zaburzenia pamięci oraz skargi z pamięcią związane, przy czym chory nie ma problemu np. z orientacją czy gnozją. W badaniach u osoby w podeszłym wieku stwierdza się zaburzenia poznawcze, które mimo wszystko nie przekraczają poziomu mówiącego o otępieniu. Chory jest w stanie funkcjonować samodzielnie na co dzień. Rozpoznanie tej choroby na jej wczesnym etapie wymaga wiedzy lekarza ogólnego, dostępu do odpowiednich testów oraz możliwości wykonania badań czynnościowych mózgu. W chwili obecnej zakłada się, iż przyczyną łagodnych zaburzeń poznawczych jest rozwijająca się już choroba Alzheimera.
 
Otępienie inaczej demencja definiowana jest jako bardzo silne upośledzenie bądź utrata pamięci, zdolności rozumienia, myślenia, liczenia, analizowania, orientacji, uczenia się, kojarzenia i inne.
W chwili obecnej dostępny jest podział na:
 

 1. Otępienie w stopniu lekkim gdzie u osoby chorej pojawiają się problemy z pamięcią, trudności w zapamiętywaniu, problemy z liczeniem, przypomnieniem sobie słów, szukanie przedmiotów, zmiany nastroju itp.
 2. Otępienie w stopniu umiarkowanym gdzie dochodzi do pogłębiania problemów z pamięcią, zapamiętywaniem, rozpoznawaniem osób, trafieniem do domu, z higieną osobistą, przygotowaniem posiłków, trudność w zasypianiu i wiele innych. Na tym etapie konieczna jest całodniowa pomoc osoby bliskiej. Osoba chora nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.
 3. Otępienie głębokie gdzie osoba chora nie rozpoznaje miejsc, przedmiotów oraz osób bliskich. Nie pamięta kiedy i co jadła, nie dba o higienę osobistą. Z czasem zaczyna gubić się we własnym domu, nie mówi, staje się niespokojna, pobudzona i agresywna. Wymaga ona 24- godzinnej opieki i kontroli, nie może być bez niej pozostawiana sama.

 
W odniesieniu do choroby Alzheimera mówi się o otępieniu starczym. Należy podkreślić, iż nie jest to objaw starości a zaburzenie, które musimy hamować po mimo faktu, że jest nieuleczalne. Dotyka ono częściej kobiet aniżeli mężczyzn oraz osoby samotne, nie utrzymujące kontaktów z innymi czy wycofane.
 

fot. ojoimages


Wśród objawów charakterystycznych dla otępienia starczego wyróżniamy:

 • Pogłębiające się problemy z pamięcią, głównie krótkotrwałą
 • Zdarzenia z dawnych lat zapamiętywane są bardzo szczegółowo
 • Zapominanie nazw przedmiotów
 • Zapominanie imion i nazwisk
 • Problemy z przygotowywaniem posiłków
 • Problemy z dbaniem o higienę osobistą i wiele innych

Gdy zauważymy podobne objawy należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza w celu szczegółowej i szybkiej diagnozy. Pamiętajmy, iż otępienie starcze jest chorobą postępującą, które nie ma możliwości cofnięcia. Nie należy jej pozwolić na szybki rozwój, konieczne jest jej hamowanie.


Piśmiennictwo:

 1. „Neurologia kliniczna” R. Mazur, Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 3.
 2. „Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
 3. „Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze