Zaloguj
Reklama

Czym jest badanie badanie angio- tk?

Nerki
Fot. Pantherstock
Nerki
(0)

Rozwój technik badań wielorzędowych miał ogromny wpływ na diagnostykę w chorobach naczyniowych. Dzięki zastosowaniu badania TK z wykorzystaniem lampy rotacyjnej możliwe jest wykonanie badania badania angiografii tomografii komputerowej, które pozwala na uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów wskazujących zarówno na umiejscowienie problemu (np. umiejscowienie tętniaka) jak również pozwala na określenie stanu naczyń krwionośnych, przy ograniczeniu ryzyka pacjenta, jaki niosły dotychczasowe techniki badań takie jak angiografia czy scyntygrafia.

Reklama

Techniki badań wielorzędowych pozwoliły na rozwój badań i diagnostyki w przypadkach badań naczyniowych, pozwalając na skrócenie czasu aktywizacji, zwiększenie zasięgu skanu oraz poprawę rozdzielczości otrzymanego obrazu. Skanowanie spiralne okazało się być przełomem w drodze do izotropowej rozdzielczości obrazowania naczyń krwionośnych, co obecnie stanowi element rutynowej praktyki lekarskiej. [1] Wprowadzenie tomografii komputerowej do badań w diagnostyce chorób naczyniowych pozwoliło również na odejście od inwazyjnych technik badań, takich jak angiografia czy scyntygrafia, ograniczając ryzyko pacjenta.

TK a RTG

Tomografia komputerowa (TK) jest badaniem, które bazuje, podobnie jak rentgenodiagnostyka konwencjonalna (RTG), na wykorzystaniu osłabionego promieniowania X, które przenikając przez tkanki ludzkiego organizmu, pozwala na zobrazowanie danego obszaru. Jest to jednak badanie, które w znacznym stopniu różni się od badań RTG, w szczególności ze względu na sposób jego przeprowadzania oraz prezentację wyników.

Badanie TK

Podczas przeprowadzania badania TK, pacjent pozostaje w pozycji leżącej na ruchomym stole, który wprowadzany jest do otworu koła stanowiącego zamkniętą przestrzeń. Podczas badania, wirująca w płaszczyźnie poziomej lampa rentgenowska rejestruje ogromną ilość pomiarów co pozwala na uzyskanie rekonstrukcji obrazu. Wynik rejestrowany jest cyfrowo w pamięci urządzenia. Pierwsze badania z wykorzystaniem tomografu komputerowego opierały się na wykorzystaniu kolejno po sobie występujących przekrojów poprzecznych, stąd też podstawą do diagnozy był jedynie dwuwymiarowy obraz. Obecnie stosowana, opisana powyżej spiralna tomografia komputerowa, oparta na rotacji lampy, umożliwia wykonanie obrazu gdzie płaszczyzny nakładają się na siebie.

Co na plus?

Do zalet TK można zaliczyć zdecydowane skrócenie czasu badania, zwiększenie skanowanego obszaru ciała, poprawę jakości obrazu nawet w przypadku narządów ruchomych, takich jak serce czy jelita, jak również możliwość uzyskania wielokierunkowej rekonstrukcji obrazu. Badanie to odgrywa bardzo znaczącą rolę w procesie diagnozowania, gdyż jest metodą obiektywną, powtarzalną oraz akceptowaną przez lekarzy.

fot. panthermedia

 

Ryzyko związane z badaniem TK

Istnieją czynniki, które mogą stanowić dla pacjenta zagrożenie czy stwarzać ryzyko. Należy do nich stosunkowo duża dawka promieniowania jonizującego na jaką jest narażony pacjent, w zależności od badanego obszaru oraz podawany dożylnie jodowy środek cieniujący. Nie zmienia to faktu, iż nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do wykonania badania, a istniejące, związane są głównie z podawanym środkiem cieniującym. Jedyną grupą pacjentów, u których wykonanie badania jest niemożliwe, są kobiety w ciąży. [2]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1]“Angiografia tomografii komputerowej” [w:] “Choroby naczyń: Podręcznik towarzyszący do Braunwald's Heart Disease” Mark A. Creager, Victor J. Dzau, Joseph Loscalzo, Lublin 2008
    [2] “Tomografia komputerowa” B. Pruszyński [w:] “Wsazania do badań obrazowych” B. Pruszyński, Warszawa 2011
    [3] “Angiografia TK w diagnostyce tętniaków wewnątrzczaszkowych “ K. Kowalewski, M. Sąsiadek [w:] Adv Clin Exp Med 2004, 13, 2

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze