Zaloguj
Reklama

Czy znajomość rozmiarów kompleksu hipokampa może pomóc w rozpoznaniu choroby Alzheimera i otępienia czołowo-skroniowego?

Autorzy: Josephine Barnes, Jennifer L. Whitwell, Chris Frost, Keith A. Josephs, Martin Rossor, Nick C. Fox
Czy znajomość rozmiarów kompleksu hipokampa może pomóc w rozpoznaniu choroby Alzheimera i otępienia czołowo-skroniowego?
Fot. iStock
(5)

Znaczna atrofia kompleksu hipokampa moze sugerować rozpoznanie FTLD. Nie wydaje sie jednak specyficzna dla AD.

Reklama

Niniejsze badanie przeprowadzono w celu sprawdzenia użyteczności badania MRI do oceny wczesnych stadiów choroby u pacjentów z chorobą Alzheimera (AD) i chorych cierpiących na otępienie czołowo-skroniowe (FTLD). Podejrzewano bowiem, iż określone wzorce zaniku kory mózgowej, obserwowane w badaniu MRI, mogłyby ułatwić diagnostykę i różnicowanie tych dwóch jednostkek chorobowych na wczesnym etapie. W wolumetrycznym badaniu MRI oceniano morfologię ciał migdałowatych oraz objętości hipokampów w obu grupach pacjentów. Łącznie w badaniu wzięło udział 37 pacjentów: 10 z AD i 17 z FTLD z potwierdzonymi patologicznie rozpoznaniami oraz 10 innych włączonych do grupy kontrolnej.

W grupie pacjentów dotkniętych AD średnia geometryczna objętości hipokampów i ciał migdałowatych była odpowiednio: o 15.0% (95% CI, 4.2%-24.5%) i o 16.4% (95% CI, 5.9%-25.6%) mniejsza w porównaniu z grupą kontrolną. Analogicznie w grupie FTLD, odpowiednie wielkości różniły się o: 36.1% (95% CI, 27.5%-43.7%) i 43.1% (95% CI,31.9%-52.6%). W grupie z FTLD objętości hipokampów i ciał migdałowatych były więc znamiennie mniejsze niż u pacjentów z AD (p<0.01). W obrębie podgrup klinicznych u chorych z FTLD wzorzec atrofii korowej znacznie się różnił, tzn. u chorych z deficytem językowym ubytki lewostronne były znacznie większe niż w przypadku wariantu czołowego (p<0.001). Poza tym lewy hipokamp był o 14% mniejszy, a prawy o 37% większy przy porównaniu postaci semantycznej z czołową FTLD. Podczas gdy prawe ciało migdałowate było tylko o 1% procent mniejsze.

Podsumowując, atrofia kompleksu hipokampa nie wydaje się być zjawiskiem specyficznym dla AD i FTLD. Jednakże, na podstawie przeprowadzonych analiz, wydaje się, iż znaczna i jednostronna atrofia ciała migdałowatego może sugerować rozpoznanie FTLD.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Neurol. 2006;63:1434-1439.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze