Zaloguj
Reklama

Żyła Labbego i jej znaczenie w chirurgii padaczki skroniowej

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • J Neurosurg. 2006 Sep;105(3 Suppl):210-3

Kategorie ICD:


Żyła Labbego i jej znaczenie w chirurgii padaczki skroniowej
Fot. Pantherstock
(5)

Przyjmuje się, iż pozostawienie drożnej żyły Labbego podczas neurochirurgicznych operacji w obrębie podstawy czaszki zapobiega pooperacyjnym zawałom płata skroniowego. Nie zostało jednak, jak dotąd wyjaśnione, jakie jest jej znaczenie w chirurgii padaczki skroniowej.

Przyjmuje się, iż pozostawienie drożnej żyły Labbego podczas neurochirurgicznych operacji w obrębie podstawy czaszki zapobiega pooperacyjnym zawałom płata skroniowego. Nie zostało jednak, jak dotąd wyjaśnione, jakie jest jej znaczenie w chirurgii padaczki skroniowej.

W tym celu w badaniu przeprowadzono retrospektywną analizę 47 przypadków klinicznych. U 11 pacjentów przeprowadzono standardową resekcję płata skroniowego. U kolejnych 24 pacjentów wykonano resekcję skroniową poszerzoną w kierunku żyły Labbego. Grupa pacjentów operowana przed rokiem 2002 (n=8) miała zachowana żyłę, u pozostałych 16 ją usunięto. U 12 pozostałych pacjentów wykonano resekcję skroniowo-ciemieniowo-potyliczną.

Bez względu na sposób przeprowadzonej operacji i istniejący układ naczyń żylnych u danego pacjenta u nikogo nie doszło do wystąpienia zawału pooperacyjnego. Autorzy sugerują, że żyła Labbego może być bezpiecznie usuwana w trakcie lobektomii skroniowej u chorych na padaczkę leczonych operacyjnie bez względu na układ powierzchownych naczyń żylnych oraz liczbę żył drenujących płat skroniowy.
(5)
Reklama
Komentarze