Zaloguj
Reklama

Znaczenie pojedyńczych neuronów dla przebiegu procesów myślowych

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • HealthDay

Adres www źródła:


(0)

Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych na gryzoniach świadczą o tym, że do wykonania jakiegoś zadania przez mózg może wystarczyć jedne do pięćdziesieciu neuronów.
 

Karel Svoboda i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania nad działaniem mózgu, z których wynika, że narząd ten u ludzi wyszukuje do wykonania pojedyńczego zadania od jednego do pięćdziesięciu neuronów spośród około biliona. Dotychczas uważano, że do danego aktu postrzegania potrzebnych jest wiele komórek.
Inni badacze ustalili w trakcie badań na szczurach, że do zmiany działania danego osobnika wystarczy pobudzenie jednego neuronu na 100 milionów. Łącznie wyniki uzyskane przez obydwie grupy naukowców świadczą o tym, że wszystkie neurony w mózgu mają swoje znaczenie i o wszystkie należy dbać.

(0)
Reklama
Komentarze