Zaloguj
Reklama

Zmiany strukturalne mózgu u osób z kurczem pisarskim

Autorzy: lek. Magdalena Targosz
Zmiany strukturalne mózgu u osób z kurczem pisarskim
Fot. ojoimages
(5)

Na podstawie prowadzonych dotychczas badań opisano obustronne zmiany strukturalne w obrębie kory czuciowo-ruchowej w schorzeniu jakim jest kurcz pisarski. Jednak obserwacje prowadzone w przypadku innych pierwotnych dystonii, takich jak kurcz powiek czy dystonia szyjna sugerują, że zmiany w obrębie mózgu u osób z kurczem pisarskim mogą dotyczyć również innych struktur, w tym także móżdżku.

Reklama

Aby potwierdzić powyższą hipotezę przeprowadzono badanie, w którym udział wzięło trzydzieści praworęcznych osób cierpiących z powodu kurczu pisarskiego od średnio 7 lat i u których nie obserwowano innych form dystonii. Używając techniki morfometrii bazującej na wokselach (voxel-based morphometry, VBM), porównywano obraz mózgu chorych z 30 osobami zdrowymi. U osób z badanym schorzeniem stwierdzono zmniejszenie objętości istoty szarej w trzech obszarach mózgu: móżdżku, obustronnie we wzgórzu i korze czuciowo-ruchowej po stronie lewej. Znalezione nieprawidłowości mogą być związane z patofizjologią kurczu pisarskiego, rodząc pytanie o rolę móżdżku w rozwoju dystonii.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • C. Delmaire, M. Vidailhet, A. Elbaz, F. Bourdain, J. P. Bleton, S. Sangla, S. Meunier, A. Terrier, and S. Lehéricy: Structural abnormalities in the cerebellum and sensorimotor circuit in writer's cramp. Neurology, Jul 2007; 69: 376 - 380.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze