Zaloguj
Reklama

Zespoły przestrachu

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Lancet Neurol 2006;5(6): 513 - 24

Zespoły przestrachu
Fot. ojoimages
(0)

Zespoły przestrachu ( ang. startle syndromes) to trzy zróżnicowane grupy zaburzeń charakteryzujące się nadmierną, nieprawidłową reakcją na nagłe wydarzenia i bodźce. Rozpoznanie tych zespołów jest uzależnione od informacji z wywiadu, wyniku badania elektromiograficznego oraz badań genetycznych.

Pierwsza grupa zaburzeń należąca do zespołów przestrachu to hyperekplexia, która jest dzielona na postać "dużą" i "małą". Pierwsza z nich obejmuje występowanie upadków i bardzo nasilonych reakcji na nagły bodziec, po którym pojawia się sztywność. Objawy te są obserwowane przeważnie w okresie noworodkowym, a ich podłożem jest mutacja w podjednostce alfa1 receptora glicyny, GLRA 1, oraz innych związanych z nią genów. Postać "mała" hyperekpleksji charakteryzuje się podobnymi reakcjami na nagły bodzieć, jednak bez następowej sztywności; nie ma znanego podłoża genetycznego. Drugą grupą zespołów przestrachu stanowią zespoły neuropsychiatryczne, w których dominują nagłe, nasilone zaburzenia zachowania. Grupa trzecia charakteryzuje się występowaniem napadów padaczkowych w odpowiedzi na nagły, niespodziewany bodziec.

(0)
Reklama
Komentarze