Zaloguj
Reklama

Zalecenia Europejskiej Federacji Neurologii dotyczące leczenia farmakologicznego migreny

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • migrena,leczenie

Zalecenia Europejskiej Federacji Neurologii dotyczące leczenia farmakologicznego migreny
Fot. Pantherstock
(0)

Wśród schorzeń neurologicznych, powodujących znaczne obniżenie jakości życia, migrena zaliczana jest do najczęstszych. W opracowywaniu zaleceń EFNS (Europejska Federacja Neurologii) opierano się na wszystkich możliwych, wiarygodnych źródłach danych.

Reklama

Dotyczyły one badań klinicznych na temat migreny z aurą lub bez, a także leczenia zespołów migreno-podobnych. Rezultaty poszukiwań oceniano według rekomendacji EFNS, a decyzje odnośnie zaleceń podejmowano zgodnie z zasadami GCP (dobrej praktyki klinicznej). W leczeniu ostrych ataków migreny z wyboru stosuje się tryptany i niesteroidowe leki przeciwzapalne. Proponuje się czasem próbę podjęcia leczenia metoklopramidem lub domperidonem przed zażyciem dwóch wymienionych leków I rzutu. W bardzo ciężkich atakach zaleca się podawanie drogą dożylną kwasu acetylosalicylowego lub sumatryptanu w iniekcjach podskórnych. Stan migrenowy prawdopodobnie najkorzystniej leczyć steroidami. Natomiast w leczeniu profilaktycznym lekami z wyboru są – antagoniści receptorów beta-adrenergicznych (propranolol i metoprolol), flunarizina, kwas walproinowy oraz topiramat. Do leków II–rzutu zaliczono amitryptylinę, naproksen,  wyciąg z lepiężnika różowego oraz bisoprolol.

Reklama
(0)
Komentarze