Zaloguj
Reklama

Zalecenia Europejskiej Federacji Neurologii dotyczące leczenia farmakologicznego migreny

Autorzy: Evers S, Afron J, Fresa A, Goadsby PJ et al
Zalecenia Europejskiej Federacji Neurologii dotyczące leczenia farmakologicznego migreny
Fot. Pantherstock
(0)

Wśród schorzeń neurologicznych, powodujących znaczne obniżenie jakości życia, migrena zaliczana jest do najczęstszych. W opracowywaniu zaleceń EFNS (Europejska Federacja Neurologii) opierano się na wszystkich możliwych, wiarygodnych źródłach danych.

Reklama

Dotyczyły one badań klinicznych na temat migreny z aurą lub bez, a także leczenia zespołów migreno-podobnych. Rezultaty poszukiwań oceniano według rekomendacji EFNS, a decyzje odnośnie zaleceń podejmowano zgodnie z zasadami GCP (dobrej praktyki klinicznej). W leczeniu ostrych ataków migreny z wyboru stosuje się tryptany i niesteroidowe leki przeciwzapalne. Proponuje się czasem próbę podjęcia leczenia metoklopramidem lub domperidonem przed zażyciem dwóch wymienionych leków I rzutu. W bardzo ciężkich atakach zaleca się podawanie drogą dożylną kwasu acetylosalicylowego lub sumatryptanu w iniekcjach podskórnych. Stan migrenowy prawdopodobnie najkorzystniej leczyć steroidami. Natomiast w leczeniu profilaktycznym lekami z wyboru są – antagoniści receptorów beta-adrenergicznych (propranolol i metoprolol), flunarizina, kwas walproinowy oraz topiramat. Do leków II–rzutu zaliczono amitryptylinę, naproksen,  wyciąg z lepiężnika różowego oraz bisoprolol.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • migrena,leczenie

Reklama
(0)
Komentarze