Zaloguj
Reklama

Wyższa śmiertelność wśród osób z udarem mózgu przyjmowanych do szpitala w godzinach nocnych

Wyższa śmiertelność wśród osób z udarem mózgu przyjmowanych do szpitala w godzinach nocnych
Fot. Pantherstock
(5)

Podczas International Stroke Conference 2008, która odbyła się w dniach 20-22 lutego 2008 roku w Nowym Orleanie przedstawiono wyniki dwóch badań, dotyczących różnic pomiędzy śmiertelnością wśród chorych z udarem mózgu przyjmowanych do szpitala w ciągu nocy i weekendów a pozostałych, przyjmowanych podczas rutynowego tygodnia pracy.

Reklama

W pierwszym z prezentowanych badań przeanalizowano dane dotyczące ponad 2,4 miliona przyjęć szpitalnych z powodu udaru mózgu, zarejestrowanych w latach 1988-2004 w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pacjenci trafiający do szpitala w godzinach dyżurowych nie różnili się od osób przyjmowanych w ciągu rutynowego tygodnia pracy pod względem wieku, rasy, płci ani statusu socjoekonomicznego. Jednak odsetek zgonów u osób z grupy pierwszej był znamiennie wyższy niż w pozostałych przypadkach, zwłaszcza wśród pacjentów z udarem krwotocznym.

W drugim prezentowanym badaniu analiza danych objęła 308,545 pacjentów z udarem hospitalizowanych w 857 amerykańskich szpitalach w latach 2001-2007, również potwierdzając zwiększenie ryzyka zgonu pacjentów przyjmowanych w godzinach dyżurowych zarówno u osób z niedokrwienną jak i krwotoczną postacią udaru mózgu

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr n.med. Ewa Krzystanek

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze