Zaloguj
Reklama

Wykonywanie testu Wechslera ( WISC – III) przez dzieci z padaczką oraz zdrowych rówieśników.

Autorzy: O’Leary SD, Burns TG, Borden KA
Wykonywanie testu Wechslera ( WISC – III) przez dzieci z padaczką oraz zdrowych rówieśników.
Fot. Pantherstock
(5)

Wyniki badań poświęconych wpływowi padaczki na inteligencję dzieci, są niejednorodne. Celem badania była ocena wpływu padaczki, wieku wystąpienia pierwszych napadów, stosowania leków przeciwpadaczkowych na sprawność intelektualną dzieci ocenianą testem Wechslera ( WISC-R III).

Reklama

Do badania włączono dzieci z padaczką, u których stwierdzono w skali pełnej, słownej lub bezsłownej iloraz inteligencji wyższy lub równy 70. Ostatecznie włączono 32 dzieci z padaczką oraz 64 zdrowe dzieci, odpowiadające badanym pod względem wieku i płci. Porównanie wykazało lepsze wyniki wykonywanych testów w grupie dzieci zdrowych. Nie stwierdzono natomiast wpływu na wyniki testu takich czynników jak  rodzaj leczenia( monoterapia vs politerapia) oraz wiek wystąpienia pierwszych napadów ( < 6 roku życia vs  > 6 roku życia)

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Child Neuropsychol 2006; 12(3) : 173 – 80

Reklama
(5)
Komentarze