Zaloguj
Reklama

Wpływ okskarbazepiny na funkcje poznawcze dzieci i młodzieży dotkniętych padaczką z napadami częściowymi

Autorzy: Donati F, Gobbi G, Campistol J, Rapatz G, Daehler M, Sturm Y, Aldenkamp AP
Wpływ okskarbazepiny na funkcje poznawcze dzieci i młodzieży dotkniętych padaczką z napadami częściowymi
Fot. Pantherstock
(0)

utorzy tego wieloośrodkowego, randomizowanego badania oceniali wpływ okskarbazepiny na funkcje kognitywne młodych pacjentów (przedział wiekowy wynosił od 6-17 lat) z nowo rozpoznaną padaczką przebiegającą z napadami częściowymi. 

Reklama

Porównania z lekami standardowymi (karbamazepiną i walproinianem) dokonywano w układzie otwartym.  Nie zauważono, by po 6 miesiącach leczenia doszło do zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów leczonych okskarbazepiną w porównaniu z grupą kontrolną leczoną klasycznie walproinianem lub okskarbazepiną.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Neurology 2006 Aug 22;67(4):679-82.

Reklama
(0)
Komentarze