Zaloguj
Reklama

Wpływ niesterydowych leków przeciwzapalnych innych niż kwas acetylosalicylowy na występowanie udaru krwotocznego.

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • dr n.med. Ewa Krzystanek

Źródło tekstu:

  • Choi NK, Park BJ, Jeong SW, Yu KH, Yoon BW.

    Nonaspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs and hemorrhagic stroke risk: the Acute Brain Bleeding Analysis study. Stroke. 2008 Mar;39(3):845-9. Epub 2008 Feb 7.

Wpływ niesterydowych leków przeciwzapalnych innych niż kwas acetylosalicylowy na występowanie udaru krwotocznego.
Fot. Panthermedia
(0)

Zależność pomiędzy występowaniem udarów krwotocznych mózgu a przyjmowaniem niesterydowych leków przeciwzapalnych innych niż kwas acetylosalicylowy (NANSAIDs) pozostaje niejasna. Z tego powodu w Korei zostało przeprowadzone wieloośrodkowe badanie, w którym uwzględniono 940 przypadków ostrych nieurazowych udarów krwotocznych wśród osób w wieku od 30 do 84 lat, u których nie stwierdzono zmian predysponujących do wystąpienia zmian krwotocznych w mózgu.

Reklama

Grupę kontrolną stanowiło 940 osób, dopasowanych pod względem płci i wieku. W badaniu uzyskiwano dokładną informację dotyczącą przyjmowania leków w ciągu 14 dni przed wystąpieniem incydentu. W ocenie ryzyka wystąpienia udaru uwzględniano również inne potencjalne czynniki takie jak wywiad rodzinny, nadciśnienie, nikotynizm, spożywanie alkoholu, soli, itp. Iloraz szans wystąpienia udaru krwotocznego u osób przyjmujących NANSAIDs w porównaniu do osób nieprzyjmujących wyniósł 1,12 (95% CI, 0.77 - 1.65). Zatem nie odnotowano istotnego wpływu zażywania NANSAIDs na wystąpienie incydentów krwotocznych w mózgu. 

Reklama
(0)
Komentarze