Zaloguj
Reklama

Statyny we wtórnej profilaktyce udaru mózgu?

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Clin Exp Hypertens. 2006 Apr-May;28(3-4):335-44.

Adres www źródła:


Statyny we wtórnej profilaktyce udaru mózgu?
Fot. ojoimages
(5)

Nieprawidłowy lipidogram jest czynnikiem ryzyka chorób serca. Takiej zależności nie udowodniono dla udaru mózgu.

Reklama

Statyny zmniejszają ryzyko udaru mózgu u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru (choroby serca, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze) nawet u osób z prawidłowym stężeniem cholesterolu we krwi. Statyny chronią przed udarem mózgu pacjentów, którzy przebyli zawał serca, natomiast nie zaobserwowano takiego wpływu u pacjentów, którzy przebyli udar mózgu w przeszłości. Wciąż brak dowodów na korzystny wpływ statyn we wtórnej profilaktyce udaru mózgu.

 

 

 

 

Reklama
(5)
Komentarze