Zaloguj
Reklama

Statyny w chorobie Alzheimera.

Autorzy: lek.Magdalena Targosz
Statyny w chorobie Alzheimera.
Fot. panthermedia
(4)

Osoby zażywające statyny (inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (HMG-CoA), są mniej narażone na rozwój choroby Alzheimera. Takie wnioski płyną z prowadzonych dotychczas badań epidemiologicznych. Jednak brak było dotąd bezpośrednich  dowodów na wpływ statyn na rozwój zmian neuropatologicznych w mózgu charakterystycznych dla choroby Alzheimera.

Reklama

W badaniu populacyjnym opublikowanym w sierpniowym numerze czasopisma Neurology porównywano zmiany neuropatologiczne w mózgu 110 osób bez otępienia w wieku 69 - 74 lat (badanie sekcyjne), dzieląc je na dwie grupy - stosujące i niestosujące uprzednio leczenie statynami. Po uwzględnieniu wieku w chwili zgonu, płci, obecności zmian niedokrwiennych mózgu oraz funkcji poznawczych w chwili rozpoczęcia badania stwierdzono, że w mózgu osób stosujących statyny mniejsza była ilość zmian o charakterze zwyrodnienia włókienkowego neuronów typu Alzheimera (NFTs) – charakterystycznych dla choroby Alzheimera

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Li G, Larson EB, Sonnen JA, Shofer JB, Petrie EC, Schantz A, Peskind ER, Raskind MA, Breitner JC, Montine TJ. Statin therapy is associated with reduced neuropathologic changes of Alzheimer disease. Neurology. 2007 Aug 28;69(9):878-85.

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze