Zaloguj
Reklama

Skolioza u dziewcząt – wpływ na sprawność i ogólny stan zdrowia

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • European Spine Journal DOI 10.1007/s00586-011-2068-z

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Skolioza u dziewcząt – wpływ na sprawność i ogólny stan zdrowia
Fot. ojoimages
(5)

Umiarkowane skrzywienie boczne kręgosłupa upośledza sprawność fizyczną nastolatek.

Skolioza idiopatyczna (o nieznanej przyczynie) może upośledzać sprawność nie tylko narządu ruchu, ale również układu krążenia i oddechowego. Dariusz Czaprowski z Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego i współpracownicy poddali niedawno badaniom prawie sto dziewcząt w wieku od 10 do 18 lat, z których większość miała omawianą wadę postawy, a reszta stanowiła tzw. grupa kontrolną.

Zgodnie z publikacją w internetowym wydaniu czasopisma „European Spine Journal” w czasie ćwiczeń na ergometrze rowerowym (tzw. „stacjonarnym rowerze”) zużycie tlenu i moc (praca wykonana w jednostce czasu) rozwijana przez organizmy uczestniczek eksperymentu z umiarkowaną skoliozą były wyraźnie niższe, niż wartości tych wskaźników charakteryzujące zdrowe nastolatki. Lekkie skrzywienie boczne nie wiązało się z obniżeniem wartości omawianych parametrów.

Długość odcinka kręgosłupa objętego skoliozą miała wpływ na ruchomość klatki piersiowej, natomiast liczba krzywizn patologicznych – na prawdopodobieństwo pogarszania się wady i w konsekwencji na ryzyko powikłań ze strony układu krwionośnego i oddechowego. Wyniki te mają szczególne znaczenie wobec faktu, że obniżenie sprawności fizycznej w młodym wieku wiąże się z pogorszeniem stanu zdrowia w okresie dorosłości i starości.

(5)
Reklama
Komentarze