Zaloguj
Reklama

Santiago2007: Nowe wyniki badań nad uzależnieniem od nikotyny

Santiago2007: Nowe wyniki badań nad uzależnieniem od nikotyny
Fot. Pantherstock
(5)

Najnowsze badania genetyczne i farmakologiczne zasugerowały zaangażowanie genu receptora nikotyny alpha-7 i receptora dopaminy D3 (DRD3) w palenie, które jest wyrażane w strukturze mózgu zaangażowanej w zależność od narkotyków.

Reklama

James L. Kennedy i współpracownicy przebadali zależność pomiędzy
dziesięcioma polimorfizmami DRD3 i paleniem w grupie 236 chorych na
schizofrenię pacjentów rasy białej (155 palących i 81 niepalących). W
skład próby wchodziło 172 mężczyzn i 64 kobiety. Zostało wykonane
porównanie częstości występowania genotypów i alleli u palących i
niepalących dla każdego polimorfizmu z tabelami ewentualności.
Częstotliwość palenia dla populacji mężczyzn (72%) i kobiet (50%)
różniła się znacząco (%u03C72=11,58, p=0,0007). W konsekwencji
przeanalizowano polimorfizmy DRD3 uwarstwione przez płeć. Dla populacji
mężczyzn i kobiet, nie zostały stwierdzone żadne różnice statystyczne w
rozkładach genotypu lub częstotliwościach występowania alleli pomiędzy
palącymi i niepalącymi (p > 0,05). Oznacza to, że gen DRD3 nie jest
związany z paleniem w populacji chorych na schizofrenię.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • 2nd International Congress of Bilogical Psychiatry

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze