Zaloguj
Reklama

Rozpoczynanie terapii antykoagulantami u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu o etiologii sercowej.

Rozpoczynanie terapii antykoagulantami u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu o etiologii sercowej.
Fot. medforum
(0)

Choć oczywistym jest, że osoby obarczone ryzykiem wystąpienia udaru o etiologii sercowej wymagają stosowania długotrwałej terapii antykoagulacyjnej jako profilaktyki wtórnej, dotychczas nie istnieją wytyczne dotyczące właściwego sposobu jej rozpoczynania.

Reklama

W Archives of Neurology opublikowano wyniki retrospektywnego badania obejmującego 204 chorych z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu, u których nie prowadzono terapii r-tPA. Pacjenci zostali pogrupowani według zastosowanego leczenia: bez leczenia, tylko aspiryną, aspiryną i następnie warfaryną, dożylną heparyną zastępowaną następnie warfaryną, oraz enoxaparyną zastępowaną przez warfarynę. Stwierdzono, że wczesne włączanie warfaryny wkrótce po wystąpieniu udaru mózgu jest bezpieczne dla pacjentów. Jednocześnie, równoległe stosowanie heparyny dożylnej lub drobnocząsteczkowej przy rozpoczynaniu terapii antykoagulantem doustnym zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych krwawień.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Hallevi H, Albright KC, Martin-Schild S, Barreto AD, Savitz SI, Escobar MA, Gonzales NR, Noser EA, Illoh K, Grotta JC.Anticoagulation After Cardioembolic Stroke: To Bridge or Not to Bridge?Arch Neurol. 2008 Jul 14

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze