Zaloguj
Reklama

Rośnie liczba przypadków autyzmu dziecięcego

Źródło tekstu:

  • Lancet 2006;368:179,210-215

Rośnie liczba przypadków autyzmu dziecięcego
Fot. Pantherstock
(5)

Ostatnie badania naukowe sugerują, że częstość występowania autyzmu oraz chorób, należących do tzw. spektrum zaburzeń autystycznych (ASDs - autism spectrum disorders), stopniowo wzrasta. Przyjmuje wyższe wskaźniki, niż myślano jeszcze kilka lat temu (jak do tej pory uznawano, że częstość występowania waha się w oklicach 4-5 przypadków na 10 tysięcy).

Reklama

Badacze postanowili sprawdzić, czy rzeczywiście taka tendencja ma miejsce, przeprowadzając populacyjne badanie kohortowe na grupie 56 946 dzieci w wieku 9-10 lat, pochodzących z South Thames w Wielkiej Brytanii. Dokładniejszej analizie poddane zostały dzieci z postawioną wcześniej diagnozą występowania autyzmu lub ASDs (n=255) oraz te, u których istniały czynniki ryzyka rozwoju choroby (n=1515) – wstępne dane uzyskano na podstawie specjalnie przygotowanych kwestionariuszy, rozesłanych do rodziców.

Okazało się, że częstość występowania autyzmu dziecięcego wynosi 38.9 : 10 000 (95% CI 29.9-47.8), a ASDs 77.2 : 10,000 (95% CI 52.1-102.3), co po zsumowaniu daje wartość 116.1 na 10,000 (95% CI 90.4-141.8). Gdy stosowano węższe kryteria rozpoznania autyzmu (uwzględniając dokładne, wystandaryzowane metody oceny klinicznej, wywiad z rodzicami, zdolności językowe dzieci oraz ich IQ), wyniki były nieco inne 24.8 : 10,000 (17.6-32.0).

Uzyskane dane pokazują, iż rozpowszechnienie autyzmu i innych łagodniejszych postaci chorób należących do jego spektrum, może być dużo większe niż do tej pory sądzono. Nie jest jednak pewne do końca, czy wynika to bardziej z polepszenia metod i poszerzenia kryteriów diagnostycznych, czy jest wykładnikiem częstszego występowania w ostatnich latach tej grupy schorzeń u dzieci.

Reklama
(5)
Komentarze