Zaloguj
Reklama

Promieniowanie jonizujące a udar

(0)

Ryzyko udaru jest większe w przypadku napromieniowania.

Od pewnego czasu przypuszczano, że umiarkowane dawki promieniowania jonizującego zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń kardiologicznych, w tym również udaru. Yukiko Shimizu i współpracownicy z Fundacji Badań nad Skutkami Promieniowania w Nagasaki (Japonia) przeprowadzili niedawno badania z udziałem kilkudziesięciu osób, które przeżyły wybuch bomby atomowej.

Zgodnie z publikacją w numerze czasopisma „British Medical Journal” z 14 stycznia odsetek przypadków udaru okazał się być stosunkowo niewielki dla niewielkich dawek promieniowania, nie odnotowano jednak wyraźnego progu. Ponieważ efekt radiacji był wyraźny już dla poziomu poniżej jednego greja, wynik ten ma istotne znaczenie dla oceny ryzyka związanego z procedurami takimi, jak tomografia komputerowa czy radioterapia.

(0)
Reklama
Komentarze