Zaloguj
Reklama

Profil lipidowy osocza u dzieci otrzymujących leki przeciwpadaczkowe : czy są one aterogenne?

Autorzy: Tekgul H, Demir N, Gokben S
Profil lipidowy osocza u dzieci otrzymujących leki przeciwpadaczkowe : czy są one aterogenne?
Fot. ojoimages
(0)

Skutek działania leków przeciwpadaczkowych na profil lipidowy osocza jest kontrowersyjny zarówno w aspekcie padaczki wieku dziecięcego, jak i osób dorosłych.

Reklama

Autorzy badali 34 dzieci z noworozpoznaną padaczką leczoną kwasem walproinowym, karbamazepiną lub fenobarbitalem. Badano stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji HDL- i LDL- cholesterolu, trójglicerydów, apolipoproteiny A1 i B, kontrolę stężeń przeprowadzono w momencie włączenia do grupy oraz dwa lata po rozpoczęciu leczenia.

Stwierdzono jedynie znamienne statystycznie obniżenie stężenia trójglicerydów u dzieci leczonych kwasem walproinowym. Pozwala to na stwierdzenie, że u dzieci leczonych pojedynczym lekiem przeciwpadaczkowym ( VPA, CBZ, PB) nie stwierdza się istotnego wpływu tego leczenia na profil lipidowy osocza.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Pediatr Endocrinol Metab 2006; 19 (9) : 1151-5

Reklama
(0)
Komentarze