Zaloguj
Reklama

Poprawność diagnostyczna choroby Parkinsona

Autorzy: E.Tolosa, G.Wenning, W.Poewe
Poprawność diagnostyczna choroby Parkinsona
Fot. Pantherstock
(1)

Właściwa diagnoza choroby Parkinsona jest istotna, zarówno z rokowniczego, jak i terapeutycznego punktu widzenia.

Reklama

 Badania prowadzone na populacji leczonych z powodu choroby Parkinsona potwierdziły diagnozę parkinsonizmu jedynie w 74%, a samej klinicznie prawdopodobnej choroby Parkinsona w 53%. Z kolei w kliniczno-patologicznych badaniach kanadyjsko-amerykańskich analizujących materiał z banku mózgów, wynikało że nieprawidłowe diagnozy stawiano w  ok. 25%. W tych badaniach najczęstszą przyczyna pomyłek były: drżenie samoistne, parkinsonizm o podłożu naczyniowym i atypowe zespoły Parkinsonowskie. Dopiero w wyspecjalizowanych jednostkach poziom diagnostycznej dokładności był wyższy. Ponadto potwierdza się stwierdzenie, iż testy dodatkowe pod postacią testów genetycznych oraz wielu innych, takich jak: MRI czy badanie SPECT pomagają znacznie w podejmowaniu właściwych decyzji klinicznych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • The Lancet Neurology, Volume 5, Issue 1, Pages 75-86

Kategorie ICD:


Reklama
(1)
Komentarze