Zaloguj
Reklama

Palenie papierosów czynnikiem ryzyka rozwoju choroby Alzheimera.

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Reitz C, den Heijer T, van Duijn C, Hofman A, Breteler MM. Relation between smoking and risk of dementia and Alzheimer disease: the Rotterdam Study. Neurology. 2007 Sep 4;69(10):998-1005.

Adres www źródła:


Palenie papierosów czynnikiem ryzyka rozwoju choroby Alzheimera.
Fot. ojoimages
(0)

We wrześniowym numerze czasopisma Neurology zamieszczono wyniki dużego badania populacyjnego (Rotterdam Study) dotyczącego wpływu palenia papierosów na rozwój otępienia, w szczególności choroby Alzheimera (AD) oraz otępienia naczyniopochodnego (VaD)...

Reklama

Badaniem objęto prawie 7000 osób w wieku ponad 55 lat, które obserwowano około siedmiu lat. W tym okresie u 706 badanych wystąpiły zaburzenia poznawcze. Osoby będącymi aktywnymi palaczami w trakcie trwania badania były 50 % bardziej narażone na rozwój choroby Alzheimera, niż osoby nigdy niepalące lub byli palacze. Ryzyko to ograniczone było do osób nieposiadających genu apolipoproteiny E4 (APOEε4). Brak było zależności pomiędzy obecnym paleniem a ryzykiem VaD, a także rozwojem otępienia u byłych palaczy. 

Reklama
(0)
Komentarze