Zaloguj
Reklama

Padaczka jako przyczyna przedwczesnej śmierci

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Epilepsia 2010 Volume 51, Issue 11, pages 2241–2246

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Padaczka jako przyczyna przedwczesnej śmierci
Fot. ojoimages
(0)

Ryzyko śmierci jest najwyższe niedługo po rozpoznaniu padaczki.

Reklama

Chorzy na padaczkę obarczeni są podwyższonym ryzykiem przedwczesnej śmierci, między innymi z powodu urazów, utonięć, oparzeń, stanu padaczkowego, samobójstwa lub skutków ubocznych leczenia. W. Sander i współpracownicy z University College w Londynie dokonali niedawno przeglądu literatury naukowej dotyczącej tej tematyki.

Zgodnie z publikacją w listopadowym numerze czasopisma „Epilepsja” prawdopodobieństwo przedwczesnego zgonu okazało się być największe w ciągu pierwszych lat po momencie zdiagnozowania padaczki a potem (najprawdopodobniej) wzrastać po upływie 10 lat. Autorzy sygnalizują potrzebę przeprowadzenia dalszych badań potwierdzających lub podważających te ustalenia.

Reklama
(0)
Komentarze