Zaloguj
Reklama

Opioidy w terapii bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa a nieobecność w pracy

Opioidy w terapii bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa a nieobecność w pracy
Fot. Pantherstock
(0)

W czasopiśmie Pain opublikowano wyniki analizy przeprowadzonej przez badaczy z Uniwersytetu w Utah (USA), dotyczącej powiązania stosowania terapii niespecyficznego bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa opioidowymi lekami przeciwbólowymi z ryzykiem przewlekłej nieobecności w pracy (powyżej 90 dni).

Reklama

Przeprowadzając analizę kowariancji wielu zmiennych stwierdzono, że w porównaniu do grupy osób przyjmujących leki nieopioidowe, ryzyko długotrwałej nieobecności w pracy u pacjentów przyjmujących leki z grupy silnych opioidów było sześciokrotnie większe. W analizie nie brano pod uwagę przyczyn istniejącego bólu ani bezpośredniej przyczyny nieobecności w pracy, skupiając się na następstwach wynikających z terapii narkotycznymi lekami przeciwbólowymi.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Volinn E, Fargo JD, Fine PG. Opioid therapy for nonspecific low back pain and the outcome of chronic work loss. Pain. 2009 Jan 30.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze