Zaloguj
Reklama

Nikotynizm i wywiad rodzinny a ryzyko krwotoku podpajęczynówkowego

Nikotynizm i wywiad rodzinny a ryzyko krwotoku podpajęczynówkowego
Fot. Pantherstock
(0)

Zarówno nikotynizm, jak i występowanie krwotoku podpajęczynówkowego z tętniaka (aSAH) w wywiadzie rodzinnym są niezależnymi czynnikami ryzyka wystąpienia aSAH. Wieloośrodkowe badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych Ameryki wskazuje, że również wzajemne oddziaływanie czynników genetycznych i zewnętrznych odgrywa rolę w powstawaniu aSAH.

Reklama

W badaniu porównano 339 pacjentów z aSAH z 1016-osobową grupą kontrolną. W odniesieniu do osób niepalących bez obciążonego wywiadu rodzinnego, iloraz szans (OR) wystąpienia aSAH u osób niepalących z dodatnim wywiadem rodzinnym wynosił 2,5; dla palaczy z ujemnym wywiadem rodzinnym OR=3,1, natomiast dla palaczy z dodatnim wywiadem OR=6,4.

Autorzy badania sugerują, że powyższe wyniki powinny być brane pod uwagę w poradnictwie dla członków rodzin osób, które przebyły aSAH.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • D.Woo et al. Smoking and family history and risk of aneurysmal subarachnoid hemorrhage Neurology 2009;72:69-72

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze