Zaloguj
Reklama

Niezwykły przypadek zaburzeń słuchu związanych ze wzrostem temperatury ciała

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Ann Otol Rhinol Laryngol. 2006 Jul;115(7):518-27.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Niezwykły przypadek zaburzeń słuchu związanych ze wzrostem temperatury ciała
Fot. Pantherstock
(5)

Opisano niezwykle rzadkie zjawisko nazywane "temperaturo-zależną neuropatią słuchową" (temperature-dependent auditory neuropathy), polegające na zaburzeniach słuchu spowodowanych gorączką.

Reklama

Laryngolodzy z Kliniki w Rzymie opisali niezwykły przypadek zaburzeń słuchu występujących wyłącznie przy podwyższonej temperaturze ciała. Młoda dziewczyna została skierowana do Kliniki z powodu przejściowych incydentów niemal całkowitej utraty słuchu, które występowały w czasie gorączki i ustępowały bez śladu po obniżeniu się temperatury ciała. W szczegółowych badaniach potwierdzono, że wzrost temperatury ciała powodował u dziecka zaburzenia przewodzenia w drogach słuchowych najprawdopodobniej spowodowane przejściową neuropatią nerwu słuchowego. Opisywane zjawisko autorzy nazwali "temperaturo-zależną neuropatią słuchową" (temperature-dependent auditory neuropathy). Jest to niezwykle rzadkie zjawisko.

Reklama
(5)
Komentarze