Zaloguj
Reklama

Niefarmakologiczne leczenie padaczek katastroficznych

Autorzy: Wheless JW.
Niefarmakologiczne leczenie padaczek katastroficznych
Fot. Pantherstock
(0)

Padaczki katastroficzne u dzieci są zwykle początkowo leczone farmakologicznie. Jednakże z uwagi na słabą odpowiedź na leki przeciwpadaczkowe u większości pacjentów muszą zostać uwzględnione inne metody leczenia.

Reklama

Ponadto leczenie niefarmakologiczne może przyczynić się do redukcji śmiertelności i umieralności dzieci z padaczką katastroficzną. Do najczęściej stosowanych metod należą operacje neurochirurgiczne, stymulacja nerwu błędnego oraz dieta ketogenna. Skuteczność tych metod, mierzona jako redukcja ilości napadów padaczkowych oraz postęp rozwoju psychoruchowego, jest uzależniona od rodzaju zespołu padaczkowego oraz od zastosowanej metody leczenia niefarmakologicznego.  

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Epilepsia 2004; 45 suppl 5: 17 – 22

Reklama
(0)
Komentarze