Zaloguj
Reklama

Mutyzm akinetyczny

Autor/autorzy opracowania:


Mutyzm akinetyczny
Fot. Pantherstock
(3)

Mutyzm akinetyczny zaliczany jest do zaburzeń behawioralnych w przebiegu różnych chorób i dysfunkci ośrodkowego układu nerwowego.

Reklama

Mutyzm akinetyczny jest wynikiem uszkodzeń płatów czołowych, przedniej części zakrętu obręczy oraz okolic komory III.

Charakteryzuje się bardzo głębokim zubożeniem aktywności ruchowej, zaburzeniami funkcji językowych, odhamowaniem emocjonalnym, zaburzeniami funkcji poznawczych. Spadek mobilności ruchowej nie jest efektem uszkodzenia połączeń neuronalnych, które je regulują i kontrolują.

Ludzie cierpiący na mutyzm akinetyczny są w stanie czuwania i wzbudzenia, nawiązują kontakt wzrokowy, fiksują wzrok, ale bez odwracania głowy, jednak nie wykonują żadnych poleceń, nie wykazują nawet minimalnej aktywności ruchowej, są znieruchomieni, mają zubożałą ekspresją twarzy oraz całkowicie milczą.

Reklama
(3)
Komentarze