Zaloguj
Reklama

Migrena, kanały jonowe, nowe leki

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • PAIN Vol. 152, Iss. 1, January 2011, pp. 106-113

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Migrena, kanały jonowe, nowe leki
Fot. ojoimages
(0)

Inhibitory ASIC mogą być skutecznymi lekami przeciwmigrenowymi.

Reklama

Niewiele jak dotąd wiadomo na temat mechanizmów wywołujących ból migrenowy. Gregory Dussor i współpracownicy z Uniwersytetu Arizony w Tuscon (USA) przeprowadzili niedawno badania in vitro na neuronach wyizolowanych z nerwu trójdzielnego.

Zgodnie z publikacją w numerze czasopisma "Pain" ze stycznia przyszłego roku umieszczenie tych komórek w środowisku o zwiększonej kwasowości wywołało przepływ impulsów analogiczny do przewodzenia bólu w czasie napadów migreny. Ponieważ zjawisko to miało związek z działaniem tzw. kanałów jonowych wykrywających kwasy (ASIC - Acid-Sensing Ion Channel), substancje hamujące ich działanie mogą stać się skutecznym lekiem przeciwko omawianej chorobie.

Reklama
(0)
Komentarze