Zaloguj
Reklama

Lewetiracetam - jego skuteczność i profil bezpieczeństwa u młodych pacjentów z padaczka lekooporną

Autorzy: Herranz JL, Prats-Vinas JM, Campistol J, Campos-Castello J, Rufo-Campos M, Casas-Fernandez C, Arteaga R, Garcia-Ribes A, Conill JJ, Domingo-Jimenez R.
Lewetiracetam - jego skuteczność i profil bezpieczeństwa u młodych pacjentów z padaczka lekooporną
Fot. iStock
(5)

Lewetiracetam (LEV) jest najnowszym lekiem zatwierdzonym w krajach Unii Europejskiej do stosowania w terapii wielolekowej u dzieci powyżej 4 roku życia w przypadku wystąpienia padaczki częściowej opornej na leczenie.

Reklama

Lewetiracetam (LEV) jest najnowszym lekiem zatwierdzonym w krajach Unii Europejskiej do stosowania w terapii wielolekowej u dzieci powyżej 4 roku życia w przypadku wystąpienia padaczki częściowej opornej na leczenie. W badaniu postanowiono sprawdzić skuteczność leku na grupie 133 młodych pacjentów. Badanie było obserwacyjnie, metodycznie przeprowadzone w systemie otwartym. 106 dzieci miało napady ogniskowe, a pozostałych 27 inne typy napadów. LEV stosowano przez co najmniej 6 miesięcy, a następnie oceniano jego wpływ na częstość napadów i wywoływane działania niepożądane.

Przy średniej dawce dziennej wynoszącej 1,192 +/- 749 mg częstość napadów zmniejszyła się o ponad 50% u 58.6 % pacjentów. Napady nasiliły się u 15.8% pacjentów. Działania niepożądane wystąpiły u 27.8% badanych. Miały one jednak zwykle charakter przejściowy i były tolerowane przez pacjentów, prowadząc do wycofania leku tylko u 6.02% z nich (n=8). U 37 dzieci (27.8%) rodzice zauważyli poprawę w funkcjonowaniu socjalnym, w zachowaniu, a także podniesienie zdolności poznawczych.

 

Powyższe wyniki sugerują, że LEV jest lekiem efektywnym i stosunkowo dobrze tolerowanym u dzieci z padaczką lekooporną. Jego skuteczność w różnych typach napadów dowodzi jego szerokiego spektrum działania. Może wywoływać efekty niepożądane, pojawiają się one jednak dość rzadko, są słabo nasilone i zwykle w trakcie stosowania terapii wielolekowej.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Rev Neurol. 2006 Oct 1-15;43(7):393-7.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze