Zaloguj
Reklama

Leczenie trombolityczne udaru niedokrwiennego mózgu u dzieci

Leczenie trombolityczne udaru niedokrwiennego mózgu u dzieci
Fot. Pantherstock
(5)

Dotychczas nie przeprowadzono żadnego randomizowanego, kontrolnego badania oceniającego czy zastosowanie dożylnej, dotętniczej lub mechanicznej trombolizy może być korzystne w przypadku wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u dzieci.

Reklama

W styczniowym wydaniu miesięcznika Stroke  przedstawiono opis 2 przypadków zastosowania trombolizy dotętniczej u dzieci oraz przeglądu dostępnych badań (bazy MEDLINE oraz EMBASE) dotyczących leczenia trombolitycznego w tej grupie chorych. Łącznie dostępne dane dotyczą 17 chorych leczonych dożylnie (n=6), dotętniczo (n=10) oraz mechanicznie (n=1). U żadnego z chorych nie wystąpił objawowy krwotok śródczaszkowy, jednak u dwóch pacjentów stwierdzono krwawienie bezobjawowe. U 12 z 16 dzieci, które przeżyły wynik leczenia był oceniany jako dobry (zmodyfikowana skala Rankina – 0 lub 1 punkt).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arnold M, Steinlin M, Baumann A, Nedeltchev K, Remonda L, Moser SJ, Mono ML, Schroth G, Mattle HP, Baumgartner RW. Thrombolysis in Childhood Stroke. Report of 2 Cases and Review of the Literature. Stroke. 2008 Dec 31

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze