Zaloguj
Reklama

Kontrola ciśnienia tętniczego w ostrej fazie udaru mózgu - badanie CHHIPS.

Kontrola ciśnienia tętniczego w ostrej fazie udaru mózgu - badanie CHHIPS.
Fot. Pantherstock
(0)

U około 60 % pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu stwierdza się nadciśnienie tętnicze (SD >160 mmHg), które związane jest z pogorszeniem rokowania. Aktualnie toczona jest dyskusja nad prawidłowym postępowaniem w przypadku występienia tej często współistniejącej patologii.

Reklama

W styczniowym wydaniu czasopisma The Lancet Neurology przedstawiono wyniki pilotażowego, wieloośrodkowego, randomizowanego badania CHHIPS (The Control of Hypertension and Hypotension Immediately Post-Stroke), w którym oceniano skuteczność oraz bezpieczeństwo obniżania ciśnienia tętniczego w ciągu pierwszych 36 godzin od wystąpienia objawów udaru, przy zastosowaniu labetalolu lub lisinoprilu w porównaniu do podania placebo. Stwierdzono, że wczesne obniżanie ciśnienia tętniczego labetalolem lub lisinoprilem nie zwiększa ryzyka wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych i jednocześnie wydaje się być obiecującym podejściem w redukcji śmiertelności i niepełnosprawności pacjentów. Jednak ze względu na dość małą liczebność grupy badanej, konieczne są dalsze badania.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J.F.Potter, T.G. Robinson, G.A. Ford, A.Mistri, M.James, J. Chernova, C.Jagger Controlling hypertension and hypotension immediately post-stroke (CHHIPS): a randomised, placebo-controlled, double-blind pilot trial. The Lancet Neurology, 8 (1): 48 – 5

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze