Zaloguj
Reklama

Kongres Neurologia Medforum 2016: Nowe terapie w neurologii

Autor/autorzy opracowania:

Adres www źródła:


Kongres Neurologia Medforum 2016: Nowe terapie w neurologii
Fot. iStock
(0)

Zapraszamy do udziału w kolejnym Kongresie Neurologia, który odbędzie się w dniach 7-9 kwietnia 2016 w Wiśle. 

Reklama

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do kolejnej edycji Kongresu z cyklu Neurologia Medforum. Tematem przewodnim Kongresu będą "Nowe terapie w neurologii".

Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-9 kwietnia 2016 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Organizatorem, jak co roku, jest firma Medforum – wydawca m. in. serwisu społeczności edukacyjnej lekarzy: EdukacjaMedyczna.pl.

Celem Kongresu jest przede wszystkim dydaktyka. A prezentacje przypadków klinicznych reprezentujących różne aspekty diagnostyczne i terapeutyczne chorób układu nerwowego wypełnią tematykę spotkania. W trakcie zbliżającego się Kongresu, podobnie jako to było w latach poprzednich, sesje wykładowe zostaną uzupełnione ciekawymi, interaktywnymi warsztatami w małych grupach.

Gościem specjalnym Kongresu będzie Dr Diana Martinez (Boston, USA), która weźmie udział w sesji EEG biofeedback w padaczce. Dr Martinez jest międzynarodowym ekspertem w zakresie neurorehabilitacji i neuromodulacji. Sesja będzie tłumaczona symultanicznie na język polski. 
Więcej o ekspercie w stopce strony PROGRAM .

 

Do zobaczenia w Wiśle

Prof. Andrzej Szczudlik
Przewodniczący Komitetu Naukowego


 

Program Kongresu Neurologia Medforum 2016 - Nowe terapie w neurologii    


7.04.2016 - Czwartek

14.00 - 14.30    Wykład inauguracyjny
    
14.30 - 16.00     Sesja wykładowa 1: Współwystępowanie depresji i padaczki - problem interdyscyplinarny
Moderacja: Prof. Irena Krupka-Matuszczyk, Prof. Andrzej Szczudlik
Nowości w terapii padaczki. Prof. Barbara Błaszczyk
Depresja u pacjenta z padaczką - jak powinien postępować neurolog. Dr Magdalena Bosak
Psycho- i farmakoterapia depresji w padaczce. Prof. Tomasz Sobów
    
16.00 - 16.20     Przerwa
     
16.20 - 17.50     Sesja wykładowa 2: Nowe terapie w udarze mózgu
Moderacja: Dr hab. Adam Kobayashi
Leczenie trombolityczne dziś i jutro. Prof. Anna Członkowska
Mechaniczna trombektomia. Dr hab. Adam Kobayashi
Udar krwotoczny – czy możemy skutecznie leczyć? Dr Michał Karliński
     
17.50 - 18.05     Przerwa
     
18.05 - 18.55     Warsztaty równoległe 1

 • Nowa definicja padaczki Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej - rozpoznanie i leczenie po pierwszym napadzie. Dr Magdalena Bosak
 • Postępy w neurologii na podstawie publikacji w Lancet Neurology 2015. Dr Marcin Kopka
 • Pacjent roszczeniowy - zniesławienie i znieważenie lekarza przez pacjenta. Dr Łukasz Pilarz
 • Do kogo się zgłosić, do psychiatry czy neurologa - dylemat pacjenta Prof. Ewa Motta
 • Neuroseksuologia - czy lekarz neurolog pyta o seksualność swoich pacjentów? Dr Agata Leśnicka

     
18.55 - 19.10     Przerwa
     
19.10 - 20.00     Warsztaty równoległe 2

 • Lekarz neurolog vs. prokurator - strategie działania w procesie karnym po 2015 r. Dr Łukasz Pilarz
 • Warsztaty psychiatryczne. Co neurolog może zrobić z “pacjentem psychiatrycznym"? Prof. Irena Krupka-Matuszczyk
 • Długoterminowe działanie leków immunomodulujących w SM. Dr hab. Ewa Krzystanek
 • Po co sięga i o czym nie zawsze powie pacjent z chorobą Parkinsona - od przeglądu suplementów diety i samej diety po bezodiazepiny i marihuanę. Dr hab. Agnieszka Gorzkowska

     
19.30 - 21.00    Kolacja
    
21.00 - 23.00    Gala wręczania Złotych Synaps Neurologia 2016
     
8.04.2016 - Piątek
     
9.00 - 9.50     Warsztaty równoległe 3

 • Rehabilitacja od okresu dobrej sprawności funkcjonalnej do okresu “zależności od krzesła”. Prof. Krystyna Pierzchała
 • Obiektywne metody oceny efektywności rehabilitacji oraz leczenia toksyną botulinową u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym- doświadczenia zespołu lekarzy, fizjoterapeutów oraz inżynierów. Dr Ilona Kopyta, Dr inż. Robert Michnik  
 • Do kogo się zgłosić, do kardiologa czy neurologa - dylemat pacjenta. Dr Krystyna Niedzielska
 • Perspektywy dla badań klinicznych. prof. Irena Krupka-Matuszczyk, dr n. ekon. Izabela Kozdraś

    
9.50 - 10.00    Przerwa
    
10.00 - 11.20    Sesja wykładowa 3: Trudności diagnostyczne bólów głowy i twarzy 
Moderacja: Prof. Adam Stępień
Neuralgia trójdzielna i współczesne możliwości jej leczenia. Prof. Jan Kochanowski
Rzadkie postacie neuralgii i nerwobólów twarzy. Prof. Adam Stępień
Nowe kryteria bólów głowy. Prof. Andrzej Szczudlik
    
11.20 - 11.35     Przerwa
     
11.35 - 12.25      Sesje satelitarne
Sesja satelitarna: Kedrion

Polineuropatie – Diagnostyka różnicowa. Dr Marta Banach
Bezpieczeństwo terapii immunoglobulinami. Dr Jacek Zaborski
    
12.25 - 12.40     Przerwa
     
12.40 - 13.30    Sesje satelitarne
Sesja satelitarna: Genzyme
Jak czytać i porównywać badania kliniczne w SM. Dr Jacek Zaborski
    
13.30 - 14.30     Obiad (Restauracja Czerwona)
    
14.30 - 16.00     Sesja wykładowa 4: SCP Biofeedback w padaczce (tłumaczenie symultaniczne)
Moderacja: Dr Marcin Kopka
Wolne potencjały korowe - wszystko co powinieneś o nich wiedzieć. Dr Marcin Kopka
Effects of Neurofeedback in epilepsy. Dr Diana Martinez (Neo Cemod Centro de Neuromodulation. Boston, USA)
Biofeedback - co robić aby był skuteczny? Mgr Dariusz Tuchowski (BIOMED)
    
16.00 - 16.20    Przerwa / Sesja posterowa cz. 1
    
16.20 - 17.50     Sesja wykładów równoległych 5
Sala 1: Schorzenia demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego u dzieci - obraz kliniczny i radiologiczny, nowoczesna diagnostyka różnicowa oraz prognoza
Moderacja: Dr Ilona Kopyta
Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia u dzieci (ang. Acute demyelinating ecephalomyelitis, ADEM) o przebiegu jedno- i wielofazowym. Doświadczenia własne w zakresie diagnostyki i leczenia. Dr Ilona Kopyta
Stwardnienie rozsiane w grupie pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego. Obraz kliniczny i radiologiczny, leczenia rzutu choroby oraz prowadzenie pacjentów w programie leczenia immunomodulującego. Dr Jerzy Pietruszewski
Obraz radiologiczny schorzeń demielinizacyjnych OUN w badaniu MR u dzieci – doświadczenia własne. Dr Magdalena Machnikowska-Sokołowska
    
Sala 2: Nowe metody diagnozowania i leczenia choroby Alzheimera
Moderacja: Prof. Tomasz Gabryelewicz
Rola biomarkerów w diagnostyce choroby Alzheimera. Prof. Tomasz Gabryelewicz
Badanie neuropsychologicznego w diagnostyce różnicowej otępień. Dr Anna Barczak
Nowe metody leczenia choroby Alzheimera. Prof. Maria Barcikowska
    
17.50 - 18.10    Przerwa / Sesja posterowa cz. 2
    
18.10 - 19.40    Sesja wykładów i warsztatów równoległych
Sala 1 Perspektywy terapii stwardnienia rozsianego 

Moderacja: Prof. Krystyna Pierzchała
Atrofia mózgu w SM. Czy można ją zatrzymać? Prof. Krystyna Pierzchała
Rola melatoniny w etiopatogenezie i leczeniu SM. Dr hab. Monika Adamczyk-Sowa
Nowe kierunki terapii w stwardnieniu rozsianym. Prof. Halina Bartosik-Psujek
    
Sala 2: Spektrum ADHD - od dziecka do dorosłego
Panel dyskusyjny: Prof. Irena Krupka-Matuszczyk, Dr hab. Małgorzata Janas-Kozik, Dr Daniela Kurczabińska-Luboń
    
18.10 - 19.00    Warsztaty równoległe 4

 • Nie czekać na udar - kardiologia w neurologii. Przetrwały otwór owalny. Prof. Krzysztof Gołba, Dr Jolanta Biernat, Dr Agnieszka Krzak-Kubica
 • Nawigowanie w operacjach mózgu i kręgosłupa. Prof. Andrzej Maciejczak
 • SCP Biofeedback. Dr Marcin Kopka, Dr Diana Martinez i Mgr Dariusz Tuchowski

    
19.30 - 21.00     Kolacja
     
9.04.2016 - Sobota
     
9.00 - 9.50     Warsztaty równoległe 5

 • Stosowanie kanabinoidów w padaczce. Dr Jacek Gawłowicz
 • Nie czekać na udar - kardiologia w neurologii. Migotanie przedsionków i uszko lewego przedsionka. cz 2. Prof. Krzysztof Gołba, Dr Jolanta Biernat, Dr Agnieszka Krzak-Kubica

    
9.50 - 10.00     Przerwa
    
10.00 - 11.30      Sesja wykładowa 7: Zaburzenia ruchowe
Moderacja: Prof. Andrzej Szczudlik, Prof. Monika Rudzińska, Dr hab. Agnieszka Gorzkowska
Choroba Parkinsona 2016 – złożoność i wyzwania. Prof. Andrzej Szczudlik
Parkinsonizm i inne zaburzenia ruchowe w tauopatiach. Dr hab. Monika Rudzińska
Zaburzenia neuropsychiatryczne w tauopatiach i alfa-synukleinopatiach. Dr hab. Agnieszka Gorzkowska
    
11.30 - 12.30    "Dyskusja i podsumowanie Kongresu
Moderacja: Prof. Andrzej Szczudlik, Dr Maciej Matuszczyk

 

http://www.neurologia2016.medforum.pl/#!/program

Reklama
(0)
Komentarze