Zaloguj
Reklama

Jakość życia związana ze zdrowiem w grupie młodych dorosłych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu

Jakość życia związana ze zdrowiem w grupie młodych dorosłych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu
Fot. Pantherstock
(0)

Celem pracy była ocena jakości życia w aspekcie stanu zdrowia ( ang. Health Related Quality of Life, HRQoL ) w grupie młodych osób dorosłych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu w porównaniu z grupą kontrolna oraz ogólną populacją społeczeństwa Norwegii.

Reklama

Podziału pacjentów na podgrupy dokonano w oparciu o kryteria wieku,płci, codziennego funkcjonowania ( na podstawie oceny zmodyfikowaną skalą Rankin), stanu cywilnego, stopnia wykształcenia, cech depresji ( skala Montgomery – Asberg) oraz męczliwości ( Fatigue Severity Scale ). Uzyskane wyniki porównano z wynikami w grupie kontrolnej dobranej pod względem wieku i płci oraz z wynikami w ogólnej populacji Norwegii. Średni czas obserwacji pacjentów wynosił 6 lat i dotyczył ostatecznie 190 osób; grupa kontrolna liczyła 215 osób. Znamienne statystycznie różnice dotyczyły funkcjonowania fizycznego, ogólnego stanu zdrowia oraz funkcjonowania społecznego(P<0.001)Analiza liniowa wykazała, że męczliwość i depresja były niezależnymi czynnikami związanymi z obniżeniem HRQoL. We wnioskach autorzy sugerują,że niski HRQoL w badanej grupie jest szczególnie związany z funkcjonowaniem fizycznym . Wczesne wykrycie i leczenie depresji, męczliwości i niepełnosprawności fizycznej mogą potencjalnie podnieść HRQoL w grupie młodych dorosłych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Stroke 2006, Apr 6

Reklama
(0)
Komentarze