Zaloguj
Reklama

Hiperbaryczny tlen w leczeniu pourazowego uszkodzenia mózgu

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Harch PG, Kriedt C, Van Meter KW, Sutherland RJ. Hyperbaric oxygen therapy improves spatial learning and memory in a rat model of chronic traumatic brain injury. Brain Res. 2007 Oct 12;1174:120-9.

Kategorie ICD:


Hiperbaryczny tlen w leczeniu pourazowego uszkodzenia mózgu
Fot. Pantherstock
(0)

W październikowym wydaniu Brain Research przedstawiono wyniki badania prowadzonego na modelu szczurzym, które wykazało korzystny wpływ terapii hiperbarycznym tlenem (HBOT) na wyniki leczenia pourazowego uszkodzenia mózgu.

64 szczury podzielono na 3 grupy - niepoddawaną leczeniu grupę kontrolną (n=22), grupę, u której zastosowano HBOT (n=19) oraz grupę poddaną terapii hiperbarycznej z zastosowaniem powietrza (n=23). Przed rozpoczęciem badania i po około 32 dniach wszystkie zwierzęta oceniane były przy zastosowaniu basenu Morrisa (Morris Water Test), oceniającego zachowania złożone, pamięć i zdolność uczenia się. Ponadto, po zakończeniu eksperymentu, określano nasilenie angiogenezy w obrębie hipokampów zwierząt określając w ich obrębie gęstość naczyniową. Stwierdzono, że u zwierząt poddanych HBOT gęstość naczyń hipokampów uległa znacznemu zwiększeniu (p<0,001) oraz poprawiały się zdolności poznawcze (p<0,001) w porównaniu do pozostałych grup.

(0)
Reklama
Komentarze