Zaloguj
Reklama

Depresja po udarze mózgu a profilaktyka wtórna

Depresja po udarze mózgu a profilaktyka wtórna
Fot. ojoimages
(1)

W prowadzonym wieloośrodkowym rejestrze pacjentów po przebytym udarze mózgu w USA oceniono częstość występowania depresji poudarowej wśród kobiet na 20%, wśród mężczyzn na 8,2%. Celem badania była ocena (wśród 491 pacjentów) wpływu depresji oraz jakości życia po przebytym udarze mózgu w zależności od płci na regularne przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych, przeciwnadciśnieniowych oraz obniżających poziom cholesterolu, przepisanych przy wypisie ze szpitala.

Reklama

Oceny dokonywano po 3 miesiącach od wypisu, przy użyciu ankiety przeprowadzanej telefonicznie. Regularne przyjmowanie wszystkich 3 grup leków stwierdzono u 78 % badanych. Zaobserwowano, że mężczyźni, u których stwierdzono zaburzenia depresyjne rzadziej stosowali przepisane leki. Kobiety, przeciwnie, mimo bardziej nasilonej depresji, w większym odsetku przyjmowały leki regularnie. W przypadku wpływu jakości życia na terapię, wyniki kształtowały się podobnie.Kobiety są bardziej narażone na rozwój depresji niż mężczyźni po udarze mózgu, co prowadzi do znacznego pogorszenia ich jakości życia; jednak to mężczyźni częściej odstawiają leki stosowane w prewencji wtórnej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • dr n.med. Ewa Krzystanek

Źródło tekstu:

  • American Academy of Neurology 60th Annual Meeting: Abstract S24.001. Presented April 16, 2008.

Adres www źródła:


Reklama
(1)
Komentarze