Zaloguj
Reklama

Czy szczepienia mogą mieć negatywny wpływ na układ nerwowy?

Autor/autorzy opracowania:

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Czy szczepienia mogą mieć negatywny wpływ na układ nerwowy?
Fot. ojoimages
(5)

Szczepienia poza swoim niezaprzeczalnym działaniem, które zapobiega zachorowaniu na ciężkie choroby infekcyjne lub zgonem z powodu chorób zakaźnych mogą powodować niepożądane odczyny lub powikłania poszczepienne.

Niepożądany odczyn poszczepienny stanowi przejściową, miejscową lub ogólną reakcję organizmu na podaną szczepionkę, natomiast powikłanie poszczepienne to nieprawidłowe reakcje, które w skrajnych przypadkach może prowadzić do trwałych uszkodzeń lub zagrożeń życia.

Są to jednak zdarzenia niezwykle rzadkie, a korzyści z uniknięcia poważnych chorób zakaźnych przewyższają możliwe działania niepożądane. Po szczepieniu mogą pojawić się niepożądane reakcje związane z układem nerwowym.

Do łagodnych reakcji poszczepiennych pojawiających się do 48 godzin po iniekcji i ustępujących bez pozostawiania trwałych następstw neurologicznych zalicza się:

  • przedłużający się płacz -niepokój i nadpobudliwość
  • apatię ze wzmożoną sennością -wysoką temperaturę ciała
  • przejściowy, łagodny wzrost ciśnienia śródczaszkowego

Do ostrych powikłań neurologicznych ujawniających się zazwyczaj po 48 godzinach od momentu szczepienia i mogących być przyczyną uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, zalicza się:

(5)
Reklama
Komentarze