Zaloguj
Reklama

Biomarkery zaburzeń funkcji poznawczych u osób starszych

Biomarkery zaburzeń funkcji poznawczych u osób starszych
Fot. Pantherstock
(0)

Groźba szerzącej się pandemii otępienia wśród coraz bardziej starzejącej się populacji niesie ze sobą konieczność ciągłego poszukiwania markerów umożliwiających rozpoznanie przedklinicznych objawów choroby oraz identyfikację osób zagrożonych jej wystąpieniem.

Reklama

Chociaż ocena występowania czynników ryzyka oraz badania neuroobrazowe będą odgrywały w przyszłości istotną rolę w tym zakresie, dr J.A.Sonnen i wsp. w artykule przeglądowym opublikowanym na łamach The Lancet Neurology skupiają uwagę przede wszystkim na konieczności poszukiwania, walidacji oraz standaryzacji biomarkerów molekularnych – cząsteczek i makrocząsteczek, których koncentracja w tkance mózgowej lub płynach ustrojowych może być pomocna w diagnostyce poszczególnych stadiów najczęstszych typów otępień, ocenie progresji choroby, a także efektów prowadzonych terapii.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Sonnen JA, Montine KS, Quinn JF, Kaye JA, Breitner JC, Montine TJ.Biomarkers for cognitive impairment and dementia in elderly people Lancet Neurology 2008; 7:704-714

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze