Zaloguj
Reklama

Beta-amyloid w płynie mózgowo-rdzeniowym w diagnostyce otępień

Beta-amyloid w płynie mózgowo-rdzeniowym w diagnostyce otępień
Fot. panthermedia
(0)

Przytaczane badania dotyczą poszukiwania biomarkerów umożliwiających diagnostykę różnicową trzech najczęściej występujących postaci zespołów otępiennych, takich jak choroba Alzheimera (AD), otępienie z ciałami Lewy’ego (DLB) i otępienie czołowo – skroniowego (FTD).

Reklama

Pomimo prowadzonych obecnie intensywnych badań nad biomarkerami umożliwiającymi diagnostykę różnicową trzech najczęściej występujących postaci otępień, takich jak choroba Alzheimera (AD), otępienie z ciałami Lewy’ego (DLB) i otępienie czołowo – skroniowego (FTD), nadal brak jest biomarkerów specyficznych dla FTD i DLB. Badacze z Uniwersytetu w Geottingen (Niemcy) analizowali 303 próbki płynu mózgowo-rdzeniowego uzyskane od 71 pacjentów z AD, 32 z DLB i 36 z FTD porównując je z próbkami pobranymi od 93 pacjentów z innymi postaciami otępienia (OD), 20 kontrolnymi osobami z zaburzeniami obwodowego układu nerwowego (PND), 25 z chorobami zwyrodnieniowymi bez otępienia (ND) i 26 z zaburzeniami poznawczymi na tle depresji (DCC) w kierunku odmiennych wzorów peptydów beta-amyloidu (Abeta) w PMR.

Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że obecność różnych peptydów Abeta może odzwierciedlać specyficzny dla danej choroby wpływ odmiennych procesów neurozwyrodnieniowych na metabolizm peptydów Abeta i być potencjalnym biomarkerem diagnostycznym dla AD, FTD i DLB.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Mol Psychiatry

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze