Zaloguj
Reklama

Badanie rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Med Wiek Rozwoj 2005,9(3Pt 1) :249-69

Badanie rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie
Fot. Pantherstock
(5)

Celem pracy było dokonanie kompleksowej oceny rozwoju dzieci poniżej drugiego roku życia urodzonych przedwcześnie. Badaniem objęto 264 dzieci urodzone pomiędzy 24 a 32 tygodniem życia płodowego. Oceny rozwoju dokonywano w czwartym, ósmym, 12 miesiącu od poczęcia oraz w 18 i 24 miesiącu wieku kalendarzowego. Oceny neurologicznej dokonano w oparciu o test Denver, a jego wyniki określano jako prawidłowe, niewystarczające oraz patologiczne.

Reklama
Rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego dokonywano zgodnie z definicją oraz klasyfikacją Komisji Europejskiej z roku 2002. Retinopatia wcześniacza była rozpoznawana u dzieci powyżej 30 dnia życia na podstawie badania przy użyciu wziernika Fissonsa; w przypadkach retinopatii III i IV stopnia przeprowadzano zabiegi laserowej fotokoagulacji.
 
U wszystkich badanych przeprowadzono kliniczne badanie słuchu oraz, w przypadkach podejrzanych o niedosłuch, wykonano badanie słuchowych potencjałów wywołanych. Częstość występowania mózgowego porażenia dziecięcego 9 8% badanej grupy) jest podobna do wyników uzyskiwanych przez innych autorów i była szczególnie wysoka wśród dzieci urodzonych przed 29 tygodniem ciąży. W grupie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym u większości stwierdzono najcięższą postać tego zespołu, to jest tetraplegię spastyczną, co najpewniej wynika z wysokiego odsetka krwawień dokomorowych III i IV stopnia oraz zmian niedokrwienno - niedotlenieniowych o charakterze leukomalacji okołokomorowej.W grupie dzieci urodzonych prze 28 tygodniem życia płodowego stwierdzono znacznie większą częstośc występowania retinopatii wcześniaczej w porównaniu z danymi z krajów rozwiniętych.
 
Aż 65% dzieci z retinopatią III stopnia prezentuje zaburzenia widzenia, dwoje dzieci jest ślepe. Częstość występowania dysplazji oskrzelowo-płucnej ( 16%) oraz przewlekłej choroby płucnej( 11%)jest stosunkowo niska w badanej grupie, jednak konieczność hospitalizacji z powodu zaburzeń oddychania u dzieci z dysplazją była znamiennie wyższa niż dzieci, u których jej nie stwierdzono.
Reklama
(5)
Komentarze