Serwisy Medforum

Zawroty głowy - Część druga – zawroty nieukładowe i zaburzenia równowagi

Zawroty głowy - Część druga – zawroty nieukładowe i zaburzenia równowagi
Fot. ojoimages
(3)

Zawroty głowy są objawem nieprawidłowego funkcjonowania któregokolwiek z elementów układu równowagi, przekazującego sygnały z różnych okolic ciała do odpowiednich ośrodków zlokalizowanych w mózgu.

Zawroty głowy są objawem nieprawidłowego funkcjonowania któregokolwiek z elementów układu równowagi, przekazującego sygnały z różnych okolic ciała do odpowiednich ośrodków zlokalizowanych w mózgu. Trzy główne elementy tego układu to:

1) Narząd wzroku – pozwalający na ustalenie położenia oraz poruszania się ciała w przestrzeni

2) Receptory czuciowe zlokalizowane w skórze, mięśniach oraz stawach (proprioreceptory, czucie głębokie) -  przesyłające informacje dotyczące ułożenia i poruszania kończyn i innych części ciała

3) Ucho wewnętrzne zawierające błędnik z układem przedsionkowym, odpowiedzialnym za utrzymanie prawidłowej postawy i równowagi.

 

 Odczucie zawrotów głowy można podzielić na cztery główne rodzaje:

1) Nieukładowe

2) Zaburzenia równowagi

3) Stan przedomdleniowy

4) Układowe

 

I. Nieukładowe zawroty głowy -  Znacznie częściej niż zawroty o charakterze wirowania występują mniej precyzyjne dolegliwości, odpowiadające pojęciu nieukładowych zawrotów głowy. Są to: uczucie braku równowagi (bez obiektywnych jej zaburzeń), chwiania się, ciemnienia przed oczami, dezorientacji, falowania podłoża, kołysania, pływania, przechylania, pustki w głowie, skręcania, staczania, unoszenia się, zamglenia widzenia. U ich podłoża może leżeć wiele różnorodnych przyczyn:

1) Uszkodzenie w zakresie ośrodkowego układu nerwowego:

- Nerwiak nerwu słuchowego – jest to łagodny (histopatologicznie) nowotwór nerwu słuchowego. Do najwcześniejszych objawów jego rozwoju należy szum w uchu, upośledzenie słuchu i zawroty głowy, które przybierają postać stałego uczucia niestabilności lub pustki w głowie, lub rzadko zawrotów o typie wirowym. Wraz z jego dalszym wzrostem dołączają się objawy móżdżkowe, oczopląs i niedowład mięśni twarzy.

- Uszkodzenia pnia mózgu i móżdżku (udary, przejściowe niedokrwienie, guzy, krwiaki, choroby demielinizacyjne, malformacje tętniczo-żylne) – bardzo rzadko są przyczyną izolowanych zawrotów głowy. Najczęściej współwystępują z innymi objawami neurologicznymi, takimi jak zaniewidzenie, podwójne widzenie, oczopląs, ataksja, zaburzenia mowy, zaburzenia funkcji ruchowych w postaci osłabienia mięśni, zaburzeń płynności ruchów lub porażeń.

- Migrena – u niektórych osób nieukładowe zawroty głowy mogą pojawiać się pomiędzy napadami bólu głowy, trwając od kilku minut do kilku dni. Ich wystąpienie mogą prowokować czynniki spustowe typowe dla migreny, między innymi różne pokarmy, nieprawidłowy sen, zmiany hormonalne w przebiegu cyklu miesiączkowego. Oprócz nieukładowych zawrotów pojawiać się mogą zaburzenia słuchu, dzwonienie w uszach. U większości osób z zawrotami towarzyszącymi migrenie, czas pojawienia się ataków nie koreluje z wystąpieniem bólu głowy.

- Padaczka – prawie zawsze występują dodatkowe objawy, takie jak utrata świadomości, automatyzmy lub uogólniona aktywność napadowa po aurze w postaci zawrotów głowy.

2) Psychogenne:

- Zaburzenia nerwicowe – wiążą się zazwyczaj z działaniem zewnętrznych czynników stresowych, lękiem przed utratą świadomości, dusznością, kołataniem serca, mrowieniem i osłabieniem rąk, ust lub nóg. Bardzo rzadko mogą dołączać się zawroty o typie wirowania. Objawy występują zazwyczaj w ciągu dnia. Towarzyszy im zazwyczaj przyspieszony i pogłębiony oddech (hiperwentylacja), nasilający ataki.

3) Inne:

- Działanie uboczne wielu leków ( m.in. przeciwdrgawkowe, nasenne, przeciwbólowe, przeciwnadciśnieniowe, uspokajające)

- Nadużywanie alkoholu

- Zaburzenia endokrynologiczne (m.in. cukrzyca, niedoczynność tarczycy)

- Choroby naczyń (m.in. miażdżyca, zapalenia tętnic, polekowe)

- Choroby zakaźne (infekcje układowe, ale również zapalenia opon mózgowo rdzeniowych)

 

II. Stan przedomdleniowy jest uczuciem zasłabnięcia, bez utraty przytomności, z towarzyszącym ciemnieniem przed oczami, osłabieniem nóg, dzwonieniem w uszach, zawężeniem pola widzenia, bladością, nudnościami, potami. Spowodowany może być:

1) Hypotonią ortostatyczną, czyli nagłym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza przy nagłej zmianie pozycji ciała na siedzącą lub stojącą z pozycji leżącej. Spadek ciśnienia jest zazwyczaj krótkotrwały, ulegając szybkiemu wyrównaniu i dostosowaniu do nowej pozycji ciała. Jednak u niektórych osób, zwłaszcza w podeszłym wieku, uczucie zasłabnięcia z zawrotami głowy może być bardzo nasilone i utrzymywać się przez kilka minut.

2) Zaburzeniami układu krążenia, spowodowanymi zmianami miażdżycowymi, chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu serca (zbyt szybka, wolna lub niemiarowa akcja serca). Niezależnie od przyczyny, ich efektem jest zbyt mały przepływ mózgowy krwi, prowadzący do wystąpienia nieukładowych zawrotów głowy lub zasłabnięcia a nawet utraty przytomności.

3) Niedokrwistością – choć głównym objawem anemii jest uczucie zmęczenia, z powodu niedostatecznej ilości tlenu dostarczanej do mózgu, mogą pojawiać się nieukładowe zawroty głowy lub stany przedomdleniowe.

 

III. Zaburzenia równowagi – stanowią utratę stabilności oraz odczucie chwiejności, związanej głównie z ruchem, mogąc prowadzić nawet do upadków. Często towarzyszą zawrotom głowy, choć mogą występować niezależnie od nich. Mogą wynikać z:

1) Uszkodzenia układu ruchowego (choroby powodujące niedowład kończyn, osteoartroza)

2) Prezbiastazji, czyli zmian degeneracyjnych narządów zmysłów związanych z procesem starzenia organizmu. Wraz z wiekiem dochodzi do pogorszenia sprawności układów czuciowych, w tym wzrokowego, czucia głębokiego i powierzchniowego, słuchowego, przedsionkowego oraz integracji przekazywanych przez nie informacji. Możliwości adaptacyjne mózgu osób w starszym wieku są ograniczone, co wiąże się z brakiem możliwości kompensacji utraconych funkcji czuciowych i zwiększonym ryzykiem zaburzeń równowagi.

3) Stosowania różnych leków

4) Nadużywania alkoholu

5) Uszkodzenia ośrodków równowagi w mózgu w przebiegu np. udaru, zmian nowotworowych.

 

W przypadku utrzymywania się zawrotów głowy lub powtarzających się ich epizodach przy braku znanej przyczyny ich występowania, wskazane jest przeprowadzenie diagnostyki, zwykle u lekarza laryngologa i neurologa. W szczególności pomocy lekarskiej należy szukać gdy zawrotom głowy towarzyszą:

- Ból głowy, zwłaszcza inny niż dotychczas

- Zaburzenia słuchu lub wzroku

- Problemy z mową

- Osłabienie kończyn

- Trudności w chodzeniu

- Upadki, utraty przytomności

- Zaburzenia czucia

- Ból w klatce piersiowej

- Zaburzenia rytmu serca (nieregularna akcja serca, zbyt wolna lub szybka)

- Uraz głowy

- Wysoka gorączka (powyżej 38,5 C)

- Sztywność karku

 

Po usystematyzowaniu danych z wywiadu chorobowego, przeprowadzeniu badania fizykalnego oraz dodatkowych badań pracownianych, zazwyczaj udaje się ustalić przyczynę powstałych dolegliwości, co umożliwia wdrożenie odpowiedniej terapii pozwalającej na ustąpienie lub zmniejszenie nasilenia objawów.

(3)

Autor/autorzy opracowania:

 • lek. Magdalena Targosz-Gajniak

Źródło tekstu:

 • 1) Rowland L.P. Neurologia Merritta. Wydanie polskie pod redakcją Kwiecińskiego H., Kamieńskiej A. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2004 2) Bradley W.G Neurologia w praktyce klinicznej. Wydanie polskie pod redakcją Prusińskiego A. Wydawnictwo Czele

Tagi:

Komentarze

 • Zaloguj się , aby dodać odpowiedź
 • Początkująca
  Zalogowani użytkownicy mają możliwość budowania własnego statusu na forach grupy Medforum.
  Po napisaniu odpowiedniej ilości postów przy avatarze pojawi się odpowiedni status.
   Początkujący/ca - mniej niż 100 postów
   Wtajemniczony/na - pomiędzy 101 a 300 postów
   Forumowicz/ka - pomiędzy 301 a 1200 postów
   Komentator/ka - pomiędzy 1201 a 3600 postów
   Lider/ka opinii - pomiędzy 3601 a 6000 postów
   VIP - więcej niż 6001 postów
  06.07.2013 12:57:44

  tez byłam badana


 • 01.07.2013 22:56:46

  sam mam problem z zawrotami głowy i w zasadzie rezonans niczego nie wykazał poza tym, że nie mam guza. Badania ucha środkowego też niczego nie wykazały... Na szczęście dostałem tabletki, które mi pomogły

  Co do Twojego problemu sugeruję poszukania w swojej okolicy otolaryngologa - specjalisty od ucha środkowego/ośrodka równowagi. W warszawie odszukałem http://www.mml.com.pl/o-nas/lekarze/laryngologia/dr-n-med-katarzyna-pierchala/, lekarz też jest dostępny z ramienia NFZ ale jest roczna kolejka ...

  Niemniej spokój i wyciszenie to jest coś co bardzo pomaga

 • Początkująca
  Zalogowani użytkownicy mają możliwość budowania własnego statusu na forach grupy Medforum.
  Po napisaniu odpowiedniej ilości postów przy avatarze pojawi się odpowiedni status.
   Początkujący/ca - mniej niż 100 postów
   Wtajemniczony/na - pomiędzy 101 a 300 postów
   Forumowicz/ka - pomiędzy 301 a 1200 postów
   Komentator/ka - pomiędzy 1201 a 3600 postów
   Lider/ka opinii - pomiędzy 3601 a 6000 postów
   VIP - więcej niż 6001 postów
  01.07.2013 14:36:16

  ?????????????? ojj czyba nikt mi nie odpowie na tego posta

 • Początkująca
  Zalogowani użytkownicy mają możliwość budowania własnego statusu na forach grupy Medforum.
  Po napisaniu odpowiedniej ilości postów przy avatarze pojawi się odpowiedni status.
   Początkujący/ca - mniej niż 100 postów
   Wtajemniczony/na - pomiędzy 101 a 300 postów
   Forumowicz/ka - pomiędzy 301 a 1200 postów
   Komentator/ka - pomiędzy 1201 a 3600 postów
   Lider/ka opinii - pomiędzy 3601 a 6000 postów
   VIP - więcej niż 6001 postów
  29.06.2013 14:01:37

  Hej

  Ja mam takie dziwne zaburzenia rownowagi od 7 lat mialam 3 tomografie,eeg i nic nie wyszło no i szereg innych badac wszystko ok.

  Ostatnio zaczeło sie to nasilac i doszedł do tego lęk silny ! wiec poszłam prywatnie do neurologa zeby mi dał skierowanie na rezonans (na badanie trzeba czekac,wiec dopiero za miesiac mam termin)

  Te zaburzenia rownowagi polegaja na tym ze,mam uczucie jakbym sie miała przewrocic(co nigdy sie nie stało)takie dziwne kołysanie na boki,szczegolnie w stresowych sytuacjach np:jak stoje w kolejce w sklepie to musze sie czegos trzymac bo mi sie wydaje ze upadne,i tez jak jest ciemno czyli po zmroku tez tak mam ale i tez nigdy nie upadłam.Wszyscy lekarze sadza ze to na tle nerwowym.Moze macie podobnie??

  Pozdrawiam

 • 29.06.2013 13:43:43

  diagnostyka w pl ha ha ! trzeba sie leczyc na wlasna reke ! zrobic 3 rezonanse w roznych osrodkach nie mylic z tomografia ktora jest szkodliwa i nic nie pokazuje tylko rezonans pokazuje tkanki miekkie a nie tomografia ! wielu tego nie rozumie wiem polacy ! promieniowanie moze wywolac raka mozgu ! dalej nalezy zrobic cale mnostwo badan z krwi ! dopplera, naklucie ledzwiowe i jesli jest wszystko oki to leczy trzeba nerwice lekowa ! dziekuje za uwage ! z psychotropami to jest jak z garniturem trzeba przymierzyc i dopasowac leki ! jednemu pomoze depakine drugiemu zaszkodz a pomoze escitop albo citabax a trzeciemu pomoze melizyna itd ! bye

Polecamy

http://static2.medforum.pl/cache/logos/kobieta_bol_glowy_panthermedia_247505_cr-W300H200.jpgFot. PantherstockNerwobóle w obrębie głowy i twarzy
Najczęściej ma charakter napadowy, rwący lub świdrujący....
Twoja sugestia