Zaloguj
Reklama

Przebieg choroby Alzheimera

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • 1) „Neurologia kliniczna” R. Mazur, Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 3.
    2) „Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
    3) „Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Przebieg choroby Alzheimera
Fot. medforum
(3)

Przebieg choroby Alzheimera można podzielić na trzy podstawowe stadia.

Reklama

Są to:

  1. Stadium pierwsze (okres wczesny) to czas, w którym postawiona zostaje diagnoza i chory oraz członkowie jego rodziny muszą dowiedzieć się jak najwięcej o chorobie. Warto skorzystać z porad lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta czy innych osób posiadających w tej dziedzinie wiedzę. Jest to okres bardzo trudny, należy okazać choremu zrozumienie oraz być bardzo wyrozumiałym. Na tym etapie osoba chora jest świadoma tego co się z nią dzieje, stąd bardzo często pojawiające się wahania nastroju (od radości i spokoju po rozdrażnienie, lękliwość, niepewność, agresję czy depresję). Chory zaczyna mieć problemy w normalnym funkcjonowaniu nie jest w stanie zapamiętać przed chwilą zasłyszanej informacji, zapomina nazw przedmiotów codziennego użytku czy imion oraz nazwisk, zaczyna unikać kontaktu ze znajomymi i rodziną, pojawiają się pierwsze problemy z wysławianiem się.
  2. Stadium drugie (okres średni) to czas, w którym osoba chora staje się coraz bardziej zależna od osób trzecich. Zdarza się, iż na tym etapie rodzina podejmuje decyzję zatrudnieniu do pomocy wykwalifikowanego personelu (opiekun) gdyż nie radzi sobie z 24- godzinną opieką nad chorym. Pojawiają się u osoby chorej coraz większe problemy z komunikowaniem się, traci ona zdolność do zapamiętywania jakichkolwiek informacji, nie jest w stanie powtórzyć zasłyszane przed chwilą słowa, nie potrafi odnaleźć się we własnym mieszkaniu, przestaje dbać o higienę osobistą, zapomina o spożywaniu pokarmów, staje się bardzo niespokojna i agresywna. Bardzo często osoby chore mają depresję.
  3. Stadium trzecie (okres ciężki) to najcięższy okres dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera i ich rodzin. Osoby chore nie są w stanie nic wykonać same, są całkowicie zależne od opiekuna/rodziny. Wymagają 24-godzinnej opieki, karmienia, ubierania, przebierania, kąpania, przygotowywania posiłków, karmienia i pomocy w zażywaniu leków. Nie są w stanie same dojść do toalety, nie komunikują o sowich potrzebach, nie są w stanie oglądać telewizji czy czytać gazety. Bardzo często zostają przykute do łóżka bądź fotela i dostają odleżyny. Na tym etapie bardzo często przestają całkowicie mówić i stają się bardzo apatyczni. Ostatnim etapem choroby jest śpiączka po czym osoba chora umiera najczęściej na zapalenie płuc bądź zakażenie dróg moczowych. 
Reklama
(3)
Komentarze