Zaloguj
Reklama

Napady padaczkowe po urazach głowy

Napady padaczkowe po urazach głowy
Fot. Pantherstock
(2)

Napad padaczkowy jest często spotykanym, znanym powikłaniem występującym po urazie głowy. Jako uraz czaszkowo- mózgowy określa się uszkodzenia zarówno czaszki i mózgu powstałe w wyniku działania takiej siły, która przekroczyła zdolności adaptacyjne głowy. Podłożem powstania napadu padaczkowego jest niewłaściwa lub nadmierna czynność bioelektryczna mózgu.
 

Reklama

Może ona rozpocząć się w jednym miejscu a następnie rozprzestrzenić na cały mózg, tzw. napad uogólniony. Wraz z napadem padaczkowym możemy mieć do czynienia z utrata świadomości oraz drgawkami.

Napady padaczkowe dzieli się na częściowe (proste lub częściowo złożone) bądź złożone, czas trwania napadu to około trzy minuty i mogą wystąpić u w każdym wieku. Objawami towarzyszącymi napadowi padaczki pourazowej są ślinotok, drżenie rąk i powiek, bełkotanie, utrata przytomności, naprężania ciała i inne. Kiedyś twierdzono, iż osoba, która ma napad padaczkowy jest osobą chorą psychicznie.

Padaczka pourazowa występuje najczęściej w przypadku urazów głowy otwartych, gdzie dochodzi do uszkodzenia tkanki mózgowej. W przypadku urazów głowy zamkniętych padaczka pojawia się znacznie rzadziej.

Napad może wystąpić zaraz lub w kilka godzin po urazie głowy i mówi się wtedy o nim jako bezpośrednim. Jeśli napad padaczkowy wystąpi w ciągu 7 dniu od przebytego urazu głowy mówimy o napadzie wczesnym, w sytuacji gdy wystąpi później o napadzie później występującym. O padaczce pourazowej mówimy gdy mamy do czynienia z wystąpieniem co najmniej dwóch napadów późnych. Padaczka poudarowa może ujawnić się także bardzo późno a okres, w którym się nie ujawnia nazywamy utajonym.

fot. pantherstock

Wyróżniamy dwa najczęściej spotykane rodzaju napadów padaczkowych i są to:

  • Napady padaczkowe wczesne, które występują znacznie rzadziej. Wśród podstawowych czynników ryzyka wymienia się złamanie czaszki, krwiaki, utratę przytomności ale długotrwałą czy stłuczenia mózgu. W większości przypadków dotyczy to sytuacji gdy mamy do czynienia ze złamaniem z wgłobieniem.
  • Napady padaczkowe późne zauważone zostały u około 2% chorych po urazach głowy. Do czynników ryzyka wystąpienia padaczki pourazowej późnej zaliczamy krwiaki, wystąpienie wczesnych napadów drgawkowych a także złamania z wgłobieniem.

Nigdy nie należy chorego podczas napadu padaczkowego pozostawiać samego, należy mu delikatnie przytrzymać/ podtrzymać głowę by nie zrobił sobie krzywdy podczas drgawek, chorego nie wolno na siłę potrząsać, wybudzać, dopilnować by ślina i piana wydobywające się z buzi miały odpływ, ułożyć chorego w pozycji bocznej bezpiecznej,  należy spokojnie poczekać aż skończy się napad.

Nigdy nie wolno wkładać nic do ust osoby w trakcie napadu, nie stosuj sztucznego oddychania nie podnoś na siłę osoby w trakcie napadu padaczkowego. Postaraj się jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe, chory wymaga konsultacji lekarskiej.

Piśmiennictwo:

  1. „Neurologia kliniczna” R. Mazur, Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 3.
  2. „Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
  3. „Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004. 

Reklama
(2)
Komentarze