Zaloguj
Reklama

Aktualne poglądy na postępowanie w ostrych zespołach kręgosłupopochodnych

Autor/autorzy opracowania:

Kategorie ICD:


Aktualne poglądy na postępowanie w ostrych zespołach kręgosłupopochodnych
Fot. medforum
(5)

Autorka prezentuje przegląd współczesnej wiedzy o symptomatologiii, diagnostyce i terapii ostrych zespołów bólowych zwiazanych z kręgosłupem

Definicje i nazewnictwo: Ostry zespół bólowy kręgosłupa to jedna z najczęstszych przyczyn szukania pomocy lekarskiej u specjalisty neurologa.

Ostrym bólem okolicy lędźwiowo-krzyżowej (L-S) (ang. acute low back pain) nazywamy dolegliwości trwające do 6 tygodni, podostrym bólem okolicy L-S (ang.subacute low back pain) – trwające do 3 miesięcy, a nawracającym bólem okolicy L-S (ang.recurrent low back pain) – każdy nowy epizod bólowy po 6-miesięcznym okresie remisji.
 
Dolegliwości bólowe okolicy L-S możemy podzielić na:
1. bóle potencjalnie związane z poważną patologią w kanale kręgowym (proces rozrostowy [npl] - 0,7%, złamanie kompresyjne kręgosłupa - 4%, infekcja - 0,01%)
2. bóle potencjalnie wynikające z dyskopatii i/lub radikulopatii (spondyloza - 0,3-5%, dyskopatia-3-4%)
3. niespecyficzne bóle odcinka L-S
Na istotne zagrożenie poważną patologią kanału kręgowego wskazują następujące objawy kliniczne (tzw. red flags):
 • początek objawów < 20 r.ż lub > 55 r.ż
 • uraz w wywiadzie
 • stała progresja objawów
 • ból w kl. piersiowej
 • npl w wywiadzie
 • długotrwała sterydoterapia
 • uzależnienie od leków, narkotyków, HIV
 • utrata masy ciała
 • rozsiane obj. neurologiczne
 • widoczne zmiany strukturalne kręgosłupa
 • gorączka
Wyróżniamy również tzw. Yellow flags, czyli czynniki, które w znacznej mierze podnoszą ryzyko utrwalenia bólu i przewlekłej niesprawności (aspekty psychosocjalne). Szczególnie zagrożeni są pacjenci z nieprawidłową percepcją i wyobrażeniem bólu, nieprawidłowymi zachowaniami bólowymi (unikanie aktywności fizycznej, lęk przed bólem), problemami zawodowymi i niezadowoleniem z pracy a także zaburzeniami emocjonalnymi - depresją, lękiem, stresem i izolacją społeczną.
 
(5)
Reklama
Komentarze